Новини та оголошення

6 березня 2015 року відбулося засідання Загальних зборів НАН України, на якому було обрано дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України.
По Відділенню загальної біології НАН України членом-кореспондентом НАН України обрано д.б.н. професора КОЦЯ Сергія Ярославовича. Вітаємо!

Дбаючи про забезпечення продовольчої безпеки держави

опубліковано 23 лют. 2015 р. 02:22 ІФРГ НАН України   [ оновлено ]

Ефективною формою організації впроваджень розробок Інституту фізіології рослин і генетики (ІФРГ) НАН України є тісна співпраця з агровиробничниками та науковий супровід спеціалістами Інституту діяльності крупних агрокорпорацій України та міжнародних компаній.
На запрошення керівництва Компанії "Група Агропродінвест" заступник директора Інституту, завідувач відділу фізіології живлення рослин чл.-кор. НАН України Віктор Швартау виступив на науково-практичному семінарі, який відбувся 6 лютого 2015 р. у м. Немирів Вінницької області, з доповіддю на тему "Сучасні сорті озимої пшениці та технології їх вирощування - основа високих врожаїв та рентабельного виробництва".

Компанія "Група Агропродінвест" є однією з найпотужніших аграрних компаній України з високою наукоємністю виробництва. Компанія має в обробітку у Вінницькій та Полтавській областях більше 100 тисяч гектарів, в тому числі площа вирощування зернових культур складає понад 30 тисяч га. Компанія широко впроваджує у виробництво сорти селекції ІФРГ НАН України, які домінують у посівах озимої пшениці.
Активність співробітництва між Компанією та Інститутом з року в рік зростає. Важливою складовою співпраці є щорічні зустрічі з керівниками Компанії, інформування фахівців і агрономів про нові генетичні досягнення селекціонерів Інституту та особливості сортової агротехніки з метою ефективного вирощування сортів-інновацій селекції ІФРГ НАН України.

У доповіді чл.-кор. НАН України В. Швартау акцентував увагу слухачів на технологіях вирощування насіння високих репродукцій, що є основою рентабельного зерновиробництва. Найбільш ефективним шляхом інтенсифікації аграрного виробництва є вітчизняні сорти, екологічно пластичні і пристосовані до агрокліматичних умов України, та високоякісне насіння. Лише за рахунок цих двох факторів можна досягти збільшення урожаїв посівів пшениці на 25-30%. Це актуально у нинішніх умовах для багатьох господарств, враховуючи загострення проблеми придбання матеріально-технічних ресурсів і сільськогосподарської техніки у зв'язку із зростанням цін та відсутністю необхідних коштів.

Доповідач охарактеризував сорти озимої пшениці Інституту, створені Героєм України академіком НАН України В.В. Моргуном: короткостеблові - Смуглянка, Фаворитка, Золотоколоса, а також Солоха, Славна, Чорнява, Спасівка, Нива Київщини, Орійка, Сотниця, Полянка, Малинівка та інші; середньорослі сорти універсального використання - Подолянка, Богдана, Наталка, Сонечко, Чигиринка тощо. Серед них на особливу увагу заслуговують сорти Подолянка, що є національним стандартом, та Богдана. Вони займають значні площі, неперевершені за виробничою надійністю та забезпечують стабільні і високі урожаї зерна високої якості в усіх зонах України, мають відмінну посухо- і зимостійкість. Звернув увагу доповідач і на глобальну в світовому масштабі проблему якості зерна та досягнення науковців установи в її вирішенні, відзначивши низку сортів селекції Інституту, котрим притаманна хороша та відмінна якість зерна: Наталка, Переяславка, Лимарівна, Малинівка, Почаївка, Сонечко.

Про популярність у агровиробників сортів озимої пшениці селекції ІФРГ свідчить щорічне зростання їхніх площ. Торік ними засіяно було 1,7441 млн га, із них 182,2 тис га на Поліссі, 1,024 млн га в зоні Лісостепу та 537,9 тис га у Степу.

На сьогоднішній день найбільш вартісним у технологіях отримання зерна є витрати на добрива та засоби захисту рослин.

Доповідач приділив велику увагу технологіям захисту посівів озимої пшениці. Були надані конкретні рекомендації щодо застосування пестицидів.

Погодні умови вегетаційного періоду 2014 року сприяли потужному розвитку хвороб, шкідників і бур'янів, що сформувало підґрунтя для їх широкого поширення і в сезоні 2014/15 років. Із метою забезпечення ефективного захисту сходів від ураження хворобами і шкідниками особливу увагу слід приділити якості протруєння насіння озимої пшениці. Перевагу необхідно віддавати протруйникам, які характеризуються широким спектром дії та мають високу фунгіцидну ефективність проти твердої й летючої сажки, фузаріозної і гельмінтоспориозної кореневих гнилей, снігової плісняви та інших хвороб. Широкою популярністю у зерновиробників користуються фунгіцидні протруйники Максим Форте (ефективний проти фузаріозної та офіобольозної кореневих гнилей), Сертікор, Кінто Дуо. Останній, поряд із контролем інфекції насіння, забезпечує дезінфекцію насіннєвмісного шару ґрунту від збудників хвороб, що гарантує тривалий та ефективний захист. При загрозі пошкодження посівів ґрунтовими шкідниками (дротяник, озима совка та ін.), злаковими мухами, попелицею, цикадками тощо, для передпосівної обробки насіння доцільно використовувати інсектицидно-фунгіцидні протруйники типу Селест Макс, Селест Топ, Юнта Квадро тощо.

Три з останніх 4-х років характеризувалися подовженим періодом осінньої вегетації, що зумовило інтенсивний розвиток хвороб озимих зернових - кореневих гнилей, борошнистої роси, септоріозу листків, сітчастої плямистості (на ячмені). Тому необхідно бути готовим до раннього внесення фунгіцидів. Для контролю борошнистої роси слід використовувати спеціалізовані фунгіциди Таліус, Флексіті; септоріозу листків - Рекс Дуо, Альто Супер або інші, для комплексного захисту від зазначених вище хвороб - Капало, Вареон тощо. Фунгіцидну обробку доцільно поєднувати із внесенням високоефективних інсектицидів. До робочих розчинів рекомендовано додавати сульфат магнію (2-4 кг/га) та мікроелементи: водорозчинний гідроксид міді (Косайд - 100-200 г/га), сульфати марганцю, цинку, заліза (за потреби) або комплексні фосфорно-калійні добрива з мікроелементами (Плантафол, Брексіл тощо).

Внесення належної кількості фосфорних і калійних добрив під посів із року в рік з економічних причин залишається невирішеним завданням. У доповіді було детально розглянуто шляхи оптимізації живлення та підвищення ефективності застосування добрив у посівах пшениці.
Внесення діамофосок та інших комплексних добрив, у т.ч. й локальне, є важливим компонентом технологій вирощування пшениці. Потрібно нарощувати об'єми внесення органічних добрив, висівати сидерати, вносити місцеві добрива (вапнякові поклади/відходи, відходи підприємств, попіл). Стартові дози азоту (N20-30), за потреби, можуть бути внесені у вигляді вапняково-аміачної селітри, аміачної селітри, сульфату амонію, КАСів тощо.

За результатами багаторічних виробничих досліджень встановлено, що перспективним є осіннє внесення азоту в дозі N80-100 в амонійній формі (безводний аміак, аміачна вода) на глибину 14-20 см перед посівом. Внесення восени високих доз азотних добрив із вмістом нітратів (аміачна селітра, КАСи) і сульфатів (сульфати амонію, магнію) економічно недоцільне.

За результатами науково-практичного семінару при спілкуванні з фахівцями Компанії "Група Агропродінвест" було визначено, що важливим фактором стабільного і рентабельного зерновиробництва в Україні є застосування інноваційних сортів озимої пшениці вітчизняної селекції з відповідними до потреб сорту й агрокліматичних умов технологіями вирощування. Впроваджені у виробництво сорти селекції ІФРГ НАН України протягом уже понад трьох десятиліть забезпечують отримання мільйонів тонн високоякісного зерна, визначають високі рівні рентабельності господарств та продовольчу безпеку держави.

Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та системи живлення і захисту озимої пшениці

опубліковано 31 груд. 2014 р. 04:45 ІФРГ НАН України   [ оновлено ]

На сайті розміщено електронну версію видання Моргун В.В., Санін Є.В., Швартау В.В. Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та системи живлення і захисту озимої пшениці.

Скачати електронну версію (файл pdf, розмір 143869 Kb)

ЗМІСТ
Передмова  4
Сорти озимої пшениці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України   9
  Сорти високоінтенсивного типу  9
    Астарта  10
    Володарка  12
    Гілея  14
    Дарунок Поділля  16
    Достаток  18
    Золотоколоса  20
    Колумбія  22
    Полянка  24
    Придніпровська  26
    Смуглянка   28
    Славна  30
    Солоха  32
    Сотниця  34
    Спасівка  36
    Фаворитка  38
    Чорнява  40
  Сорти інтенсивного типу, універсального використання   43
    Богдана   44
    Веснянка  46
    Винничанка  48
    Злука  50
    Каланча  52
    Лазурна  54
    Лимарівна  56
    Малинівка  58
    Новокиївська  60
    Наталка   62
    Нива Київщини  64
    Орійка  66
    Переяславка   68
    Подолянка  70
    Снігурка  72
    Сонечко  74
    Трипільська   76
    Хоревиця  78
    Хуртовина  80
    Чигиринка  82
    Ятрань 60   84
  Спеціалізовані сорти  87
    Зимоярка   88
    Хуторянка   90
Насіння пшениць та ячменю  93
    Балетка   94
    Сейлор   94
    Квинч   95
Роль живлення у формуванні високих та якісних урожаїв пшениці  96
Технологія захисту озимої пшениці   106
Каталог засобів захисту рослин та насіння  113
  Протруйники насіння   114
    Максим Стар   114
    Сертикор   115
    Селест Топ   116
    Максим Форте   117
    Селест Макс  118
  Гербіциди   119
    Дербі   119
    Аксіал   120
    Пік   121
    Пріма   122
    Естерон   123
    Ланцелот   124
    Старане Преміум  126
    Реглон Супер   127
    Ураган Форте   129
    Цитадель  130
  Ретардант  131
    Моддус  131
  Фунгіциди   132
    Альто Супер   132
    Тілт Турбо  133
    Амістар Екстра   134
    Тілт  136
    Амістар Тріо   137
  Інсектициди   138
    Нурелл Д   138
    Актеллік   139
    Актара   141
    Карате Зеон   143
    Енжіо   145
    Дурсбан   147

Добровільні акції співробітників ІФРГ НАН України з підтримки поранених учасників антитерористичної операції

опубліковано 8 груд. 2014 р. 07:18 ІФРГ НАН України   [ оновлено 30 груд. 2014 р. 06:28 ]

Безпрецедентна зовнішня агресія та активізація деструктивних сил і терористичних угруповань на Сході України становить загрозу не лише територіальній цілісності держави, а й життю та здоров'ю багатьох українських громадян. У цей непростий час історії сучасної України науковці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України відгукнулись на звернення президента НАН України Б.Є.Патона і вирішили добровільно перерахували частину свого місячного окладу на лікування та реабілітацію поранених учасників антитерористичної операції. Підтримати цю патріотичну гуманітарну ініціативу на зборах колективу вирішили всі працівники установи, подавши особисту заяву. Усього зібрано близько 68 тис. грн. благодійних коштів. Найбільший внесок зробили співробітники відділів генетичного поліпшення рослин (завідувач академік НАН України В.В.Моргун), симбіотичної азотфіксації (завідувач д.б.н. С.Я.Коць), екології фотосинтезу (завідувач д.б.н. О.О.Стасик), генетичної інженерії (завідувач д.б.н. О.М.Тищенко).

Варто зазначити, що ряд працівників Інституту, зокрема директор Інституту академік НАН України Герой України В.В.Моргун і заступник директора член-кореспондент НАН України В.В.Швартау вже раніше добровільно перерахували на підтримку українських прикордонників і військовослужбовців кошти у розмірі місячної виплати за звання члена Академії. Вагомий добровільний внесок зробили також заступник директора академік НААН України М.М.Гаврилюк, доктори наук і завідувачі підрозділів Інституту.

Добровільні акції на підтримку Збройних Сил України і постраждалих серед цивільного населення продовжуються.


(Газета "Світ", №45—46 грудень 2014, с. 4)

Стаття директора Інституту, академіка НАН України В.В.Моргуна «Хлібний достаток і продовольча безпека»

опубліковано 6 лист. 2014 р. 05:28 ІФРГ НАН України   [ оновлено 30 груд. 2014 р. 06:26 ]

У газеті "Світ" (№ 35–36, вересень 2014, с. 2-3) опублікована розгорнута стаття директора Інституту, академіка НАН України В.В.Моргуна «Хлібний достаток і продовольча безпека», присвячена проблемі хліба, який ще за часів сивої давнини був добрим знаком життя, добробуту і творчої наснаги. Забезпечення людства продуктами харчування – це світова проблема. Вона має глобальний характер і її розв’язання – це питання не лише економіки, але й великої політики. Віками хліб, політика й могутність держави були поруч. Ріст населення цілих цивілізацій та їх існування, мир чи війна визначалися врожаями і запасами хліба. Хліб супроводжує нас все життя. З хлібом ми з’являємося на світ, і з хлібом ми відходимо за далекі обрії...

Основні розділи статті:
  • Національна гордість і головний хліб
  • Українська селекція
  • Пріоритет — на продуктивність
  • Без добрив високих урожаїв не буває
  • «Клуб 100 центнерів»
  • Проблема номер один
Ознайомитись з повним текстом статті можна за посиланням

Текст статті розміщено також на сайті НАН України

Початок реалізації насіння озимих культур з урожаю 2014 р.

опубліковано 31 лип. 2014 р. 18:29 ІФРГ НАН України   [ оновлено 31 лип. 2014 р. 18:45 ]

ПРАЙС-ЛИСТ
на підготовлене до реалізації насіння озимих культур з урожаю 2014 року

 

Озима пшениця (м'яка)

Сорти

Короткостеблові, високоінтенсивні

Середньорослі,
універсального використання

Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка, Славна, Володарка, Астарта, Гілея, Дарунок Поділля, Колумбія, Лимарівна, Малинівка, Нива Київщини, Орійка, Переяславка, Полянка, Придніпровська, Сотниця, Солоха, Спасівка, Чорнява

Подолянка, Богдана, Наталка, Трипільська, Сонечко, Новокиївська, Вінничанка, Снігурка, Достаток, Злука, Каланча, Лазурна, Почаївка, Хоревиця, Чигиринка, Хуртовина

 Вартість насіння по генераціях в межах України:

Ціна в грн. з ПДВ за одну тонну

РР-2

Супереліта

Еліта

І репродукція

8500

5500

3200

2800

10000

6500

4000

3200


Вартість насіння може бути змінена.
Діє гнучка система знижок цін.
Насіння РР-2, Супереліти, Еліти затароване в мішки по 50 кг, непротруєне.

Увага! Завчасно подані заявки на насіння та перераховані кошти гарантують першочергове отримання насіннєвого матеріалу.

З питань придбання насіння звертатися за телефонами:
Тел/факс (044) 257 92 31, (044) 257 28 65
е-mail: marketing@ifrg.kiev.ua

ЯКІСНЕ НАСІННЯ – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!

Прийом в аспірантуру

опубліковано 16 серп. 2013 р. 04:51 ІФРГ НАН України   [ оновлено 11 бер. 2015 р. 02:11 ]

10 вересня 2014 р. закінчено прийом документів до аспірантури Інституту. Докладніше про умови вступу...

Інститут пропонує високоякісне насіння ярих культур

опубліковано 22 бер. 2013 р. 09:22 ІФРГ НАН України   [ оновлено 26 черв. 2013 р. 04:16 ]

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України пропонує до реалізації високоякісне насіння ярих культур:  

-   Пшениця-дворучка: Зимоярка, Хуторянка;

-   Горох: Готівський;

-   Кукурудза: батьківські форми середньоранніх та середньостиглих гібридів Переяславський 230 СВ, Титан 220 СВ, Комета МВ та насіння F1 цих гібридів;

-   Гречка: Антарія.

Насіння затароване в мішки по 50 кг, не протруєне.

Телефони для довідок: (044) 257-28-65, 257-92-31
e-mail: 
marketing@ifrg.kiev.ua

Запрошуємо до співпраці!

Оголошення про прийом до аспірантури

опубліковано 25 лип. 2012 р. 03:38 ІФРГ НАН України   [ оновлено 2 вер. 2014 р. 06:51 ]

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
оголошує 
в 2014 році прийом до аспірантури за спеціальностями

03.00.12 – фізіологія рослин, 03.00.15 – генетика


Початок навчання в аспірантурі – з 1 листопада.

Прийом документів – до 10 вересня.


Термін навчання:

3 роки – з відривом від виробництва.

Прийом документів – до 10 вересня.

Вступники подають такі документи:

         1.     Заява на ім’я директора інституту, у заяві слід вказати іноземну мову, з якої буде здаватися вступний іспит.

         2.     Особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.

         3.     Характеристика з останнього місця роботи.

         4.     Витяг з трудової книжки (за наявності).

         5.     Автобіографія.

         6.     Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу.

         7.     Витяг з протоколу засідання ради для осіб, які рекомендовані в аспірантуру безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу (за наявності).

         8.     Медична довідка за формою № 286 із записом про можливість навчання в аспірантурі.

         9.     Три фотокартки 3 х 4 см.

       10.     Список опублікованих наукових робіт або наукова доповідь (реферат) за обраною спеціальністю.

       11.     Довідка про заробітну плату.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Іногородні на час навчання в аспірантурі з відривом від виробництва забезпечуються місцем у гуртожитку.


Дати вступних іспитів у 2014 р.:


спеціальність – 16 вересня 2014 р.,

іноземна мова – 19 вересня 2014 р.,

філософія – 26 вересня 2014 р.

За довідками звертатись за адресою: 03022, Київ, вул. Васильківська, 31/17, кімн. 104
телефони для довідок: (044) 257-00-14, 257-51-50


ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Типова програма іспиту зі спеціальності (див. нижче)

1-8 of 8