Спеціалізована вчена рада

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки від 21.12.2015 р. № 1328 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.212.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.12 "Фізіологія рослин" та 03.00.15 "Генетика" строком на три роки.

Голова спецради:
МОРГУН Володимир Васильович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор Інституту, спеціальність 03.00.15.
Заступник голови:
КОЦЬ Сергій Ярославович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту, спеціальність 03.00.12.
Вчений секретар спецради (тел. +38 (044) 257-00-40):
МОРДЕРЕР Євген Юлійович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту, спеціальність 03.00.12.
Comments