Інформація про роботу спецради

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330) установлено, що:

"1) на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:

примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії - автореферат дисертації в електронному вигляді;

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

автореферат дисертацій, крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

2) розміщені відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук."


Оголошення про захисти дисертацій

Заплановані засідання спеціалізованої вченої ради

опубліковано 6 вер. 2017 р., 00:20 ІФРГ НАН України   [ оновлено 5 жовт. 2018 р., 09:33 ]

08.11.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

 • 1000 ЯКИМЧУК Руслан Андрійович
 • ГЕНЕТИЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИРОДНИМИ І ТЕХНОГЕННИМИ МУТАГЕННИМИ ЧИННИКАМИ
  (03.00.15 – генетика)
  Автореферат дисертації
  Дисертація

  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.
    доктор біологічних наук, професор Лях В.О.
    доктор біологічних наук Козерецька І.А.

  08.11.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1300 ДОВГАЮК-СЕМЕНЮК Марія Володимирівна
 • ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ НІТРОГЕНУ У РОСЛИНАХ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗА УМОВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Автореферат дисертації
  Дисертація

  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Швартау В.В.
    кандидат біологічних наук Косик О.І.

  Захисти дисертацій, що відбулись

  опубліковано 12 серп. 2015 р., 07:01 ІФРГ НАН України   [ оновлено 11 лип. 2018 р., 06:11 ]

  14.06.2018 р. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 КУЛЕШ Світлана Сергіївна
 • AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОЛАНЦЮГОВОГО РНК-СУПРЕСОРА ГЕНА ПРОЛІНДЕГІДРОГЕНАЗИ
  (03.00.15 – генетика)
  Автореферат дисертації
  Дисертація

  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А. — відгук
    кандидат біологічних наук Банникова М.О. — відгук

 • 1200 СІЧКАР Сергій Миколайович
 • ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ СПЕЛЬТИ (TRITICUM SPELTA L.) ІЗ М’ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ (TRITICUM AESTIVUM L.)
  (03.00.15 – генетика)
  Автореферат дисертації
  Дисертація

  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Лях В.О. — відгук
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Козуб Н.О. — відгук

  10.05.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ГОНЧАРУК Олександр Миколайович
 • AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ М’ЯКОЇ  ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.) З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНА
  ОРНІТИН-Δ-АМІНОТРАНСФЕРАЗИ

  (03.00.15 – генетика)
  Автореферат дисертації
  Дисертація

  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А. — відгук
    кандидат біологічних наук Банникова М.О. — відгук
  Наказ МОН України від 05.07.2018 № 728 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 5 липня 2018 року»

  09.11.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ЗБОРІВСЬКА Оксана Валеріївна
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ПОСІВУ ТА ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ВИСОКОІНТЕНСИВНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ЗВ'ЯЗКУ З ЇХ ВРОЖАЙНІСТЮ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.
    кандидат біологічних наук Смірнов О.Є.
  Наказ МОН України від 20.03.2018 № 262 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 20 березня 2018 року»

  12.10.2017 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ШАРИПІНА Ярослава Юріївна
 • УСПАДКУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ, БІОХІМІЧНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК СОНЯШНИКУ (HELIANTHUS ANNUUS L.) 
  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, с.н.с. Дубровна О.В.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Ведмедєва К.В.
  Наказ МОН України від 01.02.2018 № 89 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 1 лютого 2018 року»
   
 • 1200 ЩОГОЛЄВ Андрій Сергійович
 • ПРОЛОНГОВАНА ДІЯ ОПРОМІНЕННЯ ЧЕРВОНИМ СВІТЛОМ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН І ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС РОСЛИН ТОМАТУ (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) 
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.
    кандидат біологічних наук Таран О.П.
  Наказ МОН України від 12.12.2017 № 1605 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 12 грудня 2017 року»

  09.03.2017 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ЛУГОВА Ганна Арнольдівна
  РОЛЬ СИГНАЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОРІВ ЗА ДІЇ ЖАСМОНОВОЇ КИСЛОТИ 
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
 • Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, с.н.с. Прядкіна Г.О.
    доктор біологічних наук, с.н.с. Білявська Н.О. 
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

 • 1200 ФРАНТІЙЧУК Володимир Володимирович
 • РОЛЬ ВУГЛЕВОДНО-АЗОТНОГО БАЛАНСУ В РЕГУЛЯЦІЇ ТРИВАЛОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Косаківська І.О.
    кандидат біологічних наук Стороженко В.О.
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

  09.02.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

 • 1000 ВЕДЕНИЧОВА Ніна Петрівна
  ЦИТОКІНІНИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ ОНТОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЗА РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.
    доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Заіменко Н.В.
    доктор біологічних наук, професор Жмурко В.В.
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

  09.02.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1300 ПИКАЛО Сергій Володимирович
  КЛІТИННА СЕЛЕКЦІЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ
  (03.00.15 - генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кунах В.А.
    кандидат біологічних наук Баннікова М.О.
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

 • 13.10.2016 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 КОМІСАРЕНКО Алла Григорівна
  ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОЛАНЦЮГОВОГО РНК-СУПРЕСОРА ГЕНА ПРОЛІНДЕГІДРОГЕНАЗИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСМОТОЛЕРАНТНОСТІ СОНЯШНИКА (HELIANTHUS ANNUUS L.) 
  (03.00.15 - генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кунах В.А.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Сахно Л.О.
 • Наказ МОН України від 13.12.2016 № 1509 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року»

 • 14.07.2016 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 РЯЗАНОВА Марина Євгенівна
  ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІДІ НА ІОННИЙ ГОМЕОСТАЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Павлюченко Н.А.
 • Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

 • 1200 ТАРАСЮК Оксана Іванівна
  ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ІНТРОГРЕСИВНИХ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ЩО МІСТЯТЬ РІДКІСНІ АЛЕЛІ ГЛІАДИН- ТА ГЛЮТЕНІНКОДУЮЧИХ ЛОКУСІВ
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.
    доктор біологічних наук, професор Жмурко В.В.
 • Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

 • 1400 ПОЛИВАНИЙ Степан Володимирович
  ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ МАКУ ОЛІЙНОГО
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.
    доктор біологічних наук, професор Терек О.І.
 • Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

 • 17.09.2015 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 МАЦЕВИЧ Лариса Леонідівна
  ГЕНОТОКСИЧНА ДІЯ ІОНІВ НІКЕЛЮ ТА ПРОТЕКТОРНИЙ ЕФЕКТ ЛЕКТИНІВ SAMBUCUS NIGRA В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ССАВЦІВ IN VITRO
  (03.00.15 - генетика)
  Офіційні опоненти:
   доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Дубровна О.В.
   кандидат біологічних наук Подольська С.В.
 • Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

 • 1200 СИЧУК Анна Михайлівна
  УЧАСТЬ ПРОГРАМОВАНОЇ ЗАГИБЕЛІ КЛІТИН У ІНДУКОВАНОМУ ГЕРБІЦИДАМИ ПАТОГЕНЕЗІ
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
   доктор біологічних наук, професор Колупаєв Ю.Є.
   кандидат біологічних наук Стороженко В.О.
 • Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

 • 1430 ВЕСЕЛОВСЬКА Лілія Ігорівна
 • РОЛЬ ЛЕКТИНУ В АДАПТАЦІЇ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ СОЇ ДО ПОСУХИ
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
   доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.
   доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Патика В.П.
  Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

  1-2 of 2