Інформація про роботу спецради

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330) установлено, що:

"1) на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:

примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії - автореферат дисертації в електронному вигляді;

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

автореферат дисертацій, крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

2) розміщені відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук."


Оголошення про захисти дисертацій

Оголошення про захисти дисертацій

опубліковано 9 вер. 2019 р., 02:24 ІФРГ НАН України   [ оновлено 17 лип. 2021 р., 15:07 ]


Захисти дисертацій, що відбулись

опубліковано 12 серп. 2015 р., 07:01 ІФРГ НАН України   [ оновлено 17 лип. 2021 р., 15:29 ]

15.04.2021 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 САНІН Олексій Юрійович
 • ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ФУЗАРІОЗУ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Дисертація
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Заіменко Н.В.відгук
    кандидат біологічних наук, доцент Белава В.Н.відгук

  08.10.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ШАТАЛЮК Галина Сергіївна
 • ДІЯ ГІБЕРЕЛІНУ І РЕТАРДАНТІВ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ, МОРФОГЕНЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ АҐРУСУ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)

  13.02.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

 • 1000 КАРПЕЦЬ Юрій Вікторович
 • УЧАСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ (NO) У ТРАНСДУКЦІЇ СТРЕСОВИХ СИГНАЛІВ І ФОРМУВАННІ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ РОСЛИН
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, с.н.с. Стасик О.О.
    доктор біологічних наук, с.н.с. Білявська Н.О.
    доктор біологічних наук, с.н.с. Молодченкова О.О.
  Наказ МОН України від 14.05.2020 № 627 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року»

  13.02.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1300 ТІГОВА Анна Володимирівна
 • ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПІД ВПЛИВОМ НОВИХ ХІМІЧНИХ МУТАГЕНІВ
  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, с.н.с. Дубровна О.В.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Полякова І.О.
  Наказ МОН України від 14.05.2020 № 627 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року»


  19.12.2019 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ПАВЛИЩЕ Анастасія Василівна ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИМБІОЗУ СОЯ–BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ФУНГІЦИДНОЮ АКТИВНІСТЮ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.
    доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Патика В.П.
  Наказ МОН України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 лютого 2020 року»

 • 1200 ШЕГЕДА Ігор Миколайович
 • ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІЛКОВОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.
    кандидат біологічних наук, доцент Войцехівська О.В.
  Наказ МОН України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 лютого 2020 року»

  10.10.2019 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 КРАВЕЦЬ Оксана Олексіївна
 • ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ ТА МОРФОГЕНЕЗУ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ І РЕТАРДАНТІВ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.
    доктор біологічних наук, с.н.с. Веденичова Н.П.

  Наказ МОН України від 16.12.2019 № 1573 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року»

 • 1200 РАДЧЕНКО Олексій Миколайович
 • ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ
  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Козуб Н.О.
  Наказ МОН України від 16.12.2019 № 1573 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року»

  13.12.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 КАПІТАНСЬКА Ольга Сергіївна
 • ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, ХЕЛАТОВАНИХ КАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ, ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОСИНТЕЗУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Косаківська І.О.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Бацманова Л.М.
  Наказ МОН України від 05.03.2019 № 308 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 5 березня 2019 року»

  08.11.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

 • 1000 ЯКИМЧУК Руслан Андрійович
 • ГЕНЕТИЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИРОДНИМИ І ТЕХНОГЕННИМИ МУТАГЕННИМИ ЧИННИКАМИ
  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.
    доктор біологічних наук, професор Лях В.О.
    доктор біологічних наук Козерецька І.А.
  Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1411 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 18 грудня 2018 року»

  08.11.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1300 ДОВГАЮК-СЕМЕНЮК Марія Володимирівна
 • ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ НІТРОГЕНУ У РОСЛИНАХ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗА УМОВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Швартау В.В.
    кандидат біологічних наук Косик О.І.
  Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1411 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 18 грудня 2018 року»

  14.06.2018 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 КУЛЕШ Світлана Сергіївна
 • AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОЛАНЦЮГОВОГО РНК-СУПРЕСОРА ГЕНА ПРОЛІНДЕГІДРОГЕНАЗИ
  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.
    кандидат біологічних наук Банникова М.О.
  Наказ МОН України від 23.10.2018 № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 жовтня 2018 року»

 • 1200 СІЧКАР Сергій Миколайович
 • ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ СПЕЛЬТИ (TRITICUM SPELTA L.) ІЗ М’ЯКОЮ ПШЕНИЦЕЮ (TRITICUM AESTIVUM L.)
  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Лях В.О.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Козуб Н.О.
  Наказ МОН України від 23.10.2018 № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 жовтня 2018 року»

  10.05.2018 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ГОНЧАРУК Олександр Миколайович
 • AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТРАНСФОРМАЦІЯ М’ЯКОЇ  ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.) З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНА
  ОРНІТИН-Δ-АМІНОТРАНСФЕРАЗИ

  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Кунах В.А.
    кандидат біологічних наук Банникова М.О.
  Наказ МОН України від 05.07.2018 № 728 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 5 липня 2018 року»

  09.11.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ЗБОРІВСЬКА Оксана Валеріївна
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ПОСІВУ ТА ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ВИСОКОІНТЕНСИВНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ЗВ'ЯЗКУ З ЇХ ВРОЖАЙНІСТЮ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.
    кандидат біологічних наук Смірнов О.Є.
  Наказ МОН України від 20.03.2018 № 262 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 20 березня 2018 року»

  12.10.2017 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ШАРИПІНА Ярослава Юріївна
 • УСПАДКУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ, БІОХІМІЧНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК СОНЯШНИКУ (HELIANTHUS ANNUUS L.) 
  (03.00.15 – генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, с.н.с. Дубровна О.В.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Ведмедєва К.В.
  Наказ МОН України від 01.02.2018 № 89 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 1 лютого 2018 року»
   
 • 1200 ЩОГОЛЄВ Андрій Сергійович
 • ПРОЛОНГОВАНА ДІЯ ОПРОМІНЕННЯ ЧЕРВОНИМ СВІТЛОМ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН І ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС РОСЛИН ТОМАТУ (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) 
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.
    кандидат біологічних наук Таран О.П.
  Наказ МОН України від 12.12.2017 № 1605 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 12 грудня 2017 року»

  09.03.2017 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ЛУГОВА Ганна Арнольдівна
  РОЛЬ СИГНАЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОРІВ ЗА ДІЇ ЖАСМОНОВОЇ КИСЛОТИ 
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
 • Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, с.н.с. Прядкіна Г.О.
    доктор біологічних наук, с.н.с. Білявська Н.О. 
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

 • 1200 ФРАНТІЙЧУК Володимир Володимирович
 • РОЛЬ ВУГЛЕВОДНО-АЗОТНОГО БАЛАНСУ В РЕГУЛЯЦІЇ ТРИВАЛОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Косаківська І.О.
    кандидат біологічних наук Стороженко В.О.
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

  09.02.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

 • 1000 ВЕДЕНИЧОВА Ніна Петрівна
  ЦИТОКІНІНИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ ОНТОГЕНЕЗУ РОСЛИН ЗА РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г.
    доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Заіменко Н.В.
    доктор біологічних наук, професор Жмурко В.В.
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

  09.02.2017 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1300 ПИКАЛО Сергій Володимирович
  КЛІТИННА СЕЛЕКЦІЯ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ
  (03.00.15 - генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кунах В.А.
    кандидат біологічних наук Баннікова М.О.
  Наказ МОН України від 27.04.2017 № 659 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 27 квітня 2017 року»

 • 13.10.2016 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 КОМІСАРЕНКО Алла Григорівна
  ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОЛАНЦЮГОВОГО РНК-СУПРЕСОРА ГЕНА ПРОЛІНДЕГІДРОГЕНАЗИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСМОТОЛЕРАНТНОСТІ СОНЯШНИКА (HELIANTHUS ANNUUS L.) 
  (03.00.15 - генетика)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кунах В.А.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Сахно Л.О.
 • Наказ МОН України від 13.12.2016 № 1509 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року»

 • 14.07.2016 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 РЯЗАНОВА Марина Євгенівна
  ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІДІ НА ІОННИЙ ГОМЕОСТАЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Павлюченко Н.А.
 • Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

 • 1200 ТАРАСЮК Оксана Іванівна
  ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ІНТРОГРЕСИВНИХ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ЩО МІСТЯТЬ РІДКІСНІ АЛЕЛІ ГЛІАДИН- ТА ГЛЮТЕНІНКОДУЮЧИХ ЛОКУСІВ
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.
    доктор біологічних наук, професор Жмурко В.В.
 • Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

 • 1400 ПОЛИВАНИЙ Степан Володимирович
  ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ МАКУ ОЛІЙНОГО
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кірізій Д.А.
    доктор біологічних наук, професор Терек О.І.
 • Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів"

 • 17.09.2015 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 МАЦЕВИЧ Лариса Леонідівна
  ГЕНОТОКСИЧНА ДІЯ ІОНІВ НІКЕЛЮ ТА ПРОТЕКТОРНИЙ ЕФЕКТ ЛЕКТИНІВ SAMBUCUS NIGRA В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ССАВЦІВ IN VITRO
  (03.00.15 - генетика)
  Офіційні опоненти:
   доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Дубровна О.В.
   кандидат біологічних наук Подольська С.В.
 • Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

 • 1200 СИЧУК Анна Михайлівна
  УЧАСТЬ ПРОГРАМОВАНОЇ ЗАГИБЕЛІ КЛІТИН У ІНДУКОВАНОМУ ГЕРБІЦИДАМИ ПАТОГЕНЕЗІ
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
   доктор біологічних наук, професор Колупаєв Ю.Є.
   кандидат біологічних наук Стороженко В.О.
 • Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

 • 1430 ВЕСЕЛОВСЬКА Лілія Ігорівна
 • РОЛЬ ЛЕКТИНУ В АДАПТАЦІЇ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ СОЇ ДО ПОСУХИ
  (03.00.12 - фізіологія рослин)
  Офіційні опоненти:
   доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.
   доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Патика В.П.
  Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року»

  1-2 of 2