Оголошення про захисти дисертацій

опубліковано 9 вер. 2019 р., 02:24 ІФРГ НАН України   [ оновлено 11 січ. 2020 р., 03:34 ]

13.02.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук:

 • 1000 КАРПЕЦЬ Юрій Вікторович
 • УЧАСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ (NO) У ТРАНСДУКЦІЇ СТРЕСОВИХ СИГНАЛІВ І ФОРМУВАННІ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ РОСЛИН
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Автореферат дисертації
  Офіційні опоненти:
    член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, с.н.с. Стасик О.О.
    доктор біологічних наук, с.н.с. Білявська Н.О.
    доктор біологічних наук, с.н.с. Молодченкова О.О.

  13.02.2020 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1300 ТІГОВА Анна Володимирівна
 • ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПІД ВПЛИВОМ НОВИХ ХІМІЧНИХ МУТАГЕНІВ
  (03.00.15 – генетика)
  Автореферат дисертації
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, с.н.с. Дубровна О.В.
    кандидат біологічних наук, с.н.с. Полякова І.О.

  Comments