Оголошення про захисти дисертацій

опубліковано 9 вер. 2019 р., 02:24 ІФРГ НАН України   [ оновлено 15 лист. 2019 р., 06:49 ]

19.12.2019 р. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук:

 • 1000 ПАВЛИЩЕ Анастасія Василівна
 • ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИМБІОЗУ СОЯ–BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ФУНГІЦИДНОЮ АКТИВНІСТЮ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Автореферат дисертації
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Кур'ята В.Г.
    доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Патика В.П.

 • 1200 ШЕГЕДА Ігор Миколайович
 • ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІЛКОВОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
  (03.00.12 – фізіологія рослин)
  Автореферат дисертації
  Офіційні опоненти:
    доктор біологічних наук, професор Косаківська І.В.
    кандидат біологічних наук, доцент Войцехівська О.В.
  Comments