Акредитація освітньої програми Інституту

Інститут подав заявку щодо включення до графіка акредитації освітніх програм, які проводить Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Процес акредитації описано на сайті НАЗЯВО, де також розміщені нормативні і допоміжні документи та інша інформація. 

04.06.2021 Відомості про самооцінювання освітньої програми

04.06.2021 Заява про акредитацію освітньої програми