Навчальні дисципліни аспірантури

I. Цикл загальної підготовки

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

ОНД.01. Іноземна мова професійного спрямування

ОНД.02. Філософія науки та культури

ОНД.03. Методологія наукових досліджень та організація наукової діяльності

IІ. Цикл професійної підготовки

2.1. Дисципліни вибору установи (2 дисципліни з переліку)

ДВУ.01.01. Фізіологія та біохімія фотосинтезу

ДВУ.01.02. Сучасні методи генетичного поліпшення рослин

ДВУ.02.02. Фізіологія мінерального живлення рослин

ДВУ.02.02. Генетична інженерія рослин

2.2. Дисципліни вибору аспіранта (3 дисципліни з переліку)

ДВА.01. Фізіологія азотфіксації

ДВА.02. Фізіологія стресостійкості рослин

ДВА.03. Фізіологія дії гербіцидів

ДВА.04. Сучасні біотехнологічні методи

ДВА.05. Молекулярна генетика рослин


Архів

ОНД.01. Іноземна мова професійного спрямування (2016 р.)

ОНД.01. Іноземна мова професійного спрямування (2019 р.)
Comments