Наукові школи

В ІФРГ НАН України започатковані й успішно діють відомі наукові школи з експериментального мутагенезу та теоретичних основ селекції рослин (засновник і керівник академік НАН України В.В. Моргун), фізіології мінерального живлення рослин (засновник академік АН УРСР і ВАСГНІЛ П.А. Власюк), фізіології та екології фотосинтезу (засновник чл.-кор. АН УРСР А.С. Оканенко), фізіології симбіотичної азотфіксації (засновник чл.-кор. АН УРСР А.В. Манорик), біологічно активних речовин та фізіологічних основ їх застосування (засновник Заслужений діяч науки і техніки, д.б.н., професор Ф.Л. Калінін)
Усі роки свого існування Інститут підтримує і розвиває традиції наукових шкіл, зберігає наступність поколінь, творчу атмосферу, що дає змогу не тільки успішно вирішувати найскладніші завдання, а й постійно залучати до наукових досліджень талановиту молодь.
Comments