Новини та оголошення

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин, який відбудеться 15-16 червня 2017 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З’ЇЗДУ:
В.В. Моргун — академік НАН України (голова)
С.Я. Коць — член-кореспондент НАН України
В.В. Швартау — член-кореспондент НАН України
В.І. Ніколайчук — д.б.н., професор
В.П. Патика — академік НААН України
Н.В. Заіменко — член-кореспондент НАН України
І.В. Косаківська — д.б.н., професор
Н.Ю. Таран — д.б.н., професор
О.О. Стасик — д.б.н.
Г.О. Прядкіна — д.б.н.
О.М. Тищенко — д.б.н.
О.В. Дубровна — д.б.н.
Д.А. Кірізій — д.б.н.
Є.Ю. Мордерер — д.б.н.
П.С. Майор — к.б.н.
Л.І. Рибаченко — к.б.н. (секретар)

Програма з'їздуКОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Інститут пропонує високоякісне оригінальне, елітне та репродукційне насіння ярих культур. ПРАЙС-ЛИСТ на насіння ярих культур...


Рекомендації ІФРГ НАН України щодо найбільш ефективного використання київських сортів озимої пшениці в конкретних ґрунтово-кліматичних регіонах України. Переглянути рекомендації...


Оновлений каталог 2016 р. "Мікробіологічні препарати для сільського господарства" доступний для скачування (IFRG_Katalog_MikrobPreparaty.pdf)

Каталог "Мікробіологічні препарати для сільського господарства"

опубліковано 5 бер. 2016 р., 11:10 ІФРГ НАН України   [ оновлено 22 груд. 2016 р., 02:10 ]

Оновлений каталог 2016 р. "Мікробіологічні препарати для сільського господарства" доступний для скачування (IFRG_Katalog_MikrobPreparaty.pdf)

Журнал "Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин"

опубліковано 28 лют. 2016 р., 18:01 ІФРГ НАН України   [ оновлено 23 трав. 2016 р., 09:37 ]

Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» Інститут став співзасновником науково-практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». Журнал є офіційним науковим виданням Українського інституту експертизи сортів рослин та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, які також є його співзасновниками.

Сайт журналу http://journal.sops.gov.ua/

Періодичність видання з 2016 року чотири рази в рік (1 раз у квартал).
Статті публікуються українською, російською чи англійською мовами.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» (додаток 12 до наказу) журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, за двома галузями наук – сільськогосподарськими та біологічними.

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті http://www.nbuv.gov.ua/ Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

До складу редакційної колегії входить 36 докторів наук у тому числі 10 іноземних членів.
Головний редактор – академік НАН України, д.б.н., професор В.В.Моргун
Шеф-редактор – д.е.н., професор С.І.Мельник.

Передплату «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» можна оформити в усіх пунктах передплати та відділеннях зв’язку. Передплатний індекс – 89273.
Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

Стаття «Внесок вітчизняних науковців у хлібний достаток нашої країни»

опубліковано 15 груд. 2015 р., 08:37 ІФРГ НАН України   [ оновлено 28 лют. 2016 р., 19:13 ]

У газеті "Світ" (№ 43–44, листопад 2015, с. 3) опублікована розгорнута стаття авторського колективу, очолюваного директором Інституту академіком НАН України Героєм України В.В.Моргуном «Внесок вітчизняних науковців у хлібний достаток нашої країни», присвячена досягненням Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в забезпечення продовольчої безпеки і хлібного достатку нашої країни.

Володимир МОРГУН, Герой України, академік НАН України;
Микола ГАВРИЛЮК, академік НААН України;
Віктор ШВАРТАУ, член-кореспондент НАН України;
Сергій КОЦЬ, член-кореспондент НАН України

Упродовж осені аграрії України традиційно підводили підсумки своєї напруженої господарської діяльності. Надзвичайно багато зусиль щодо наукового забезпечення аграрного виробництва докладають учені Національної академії наук України. Лише Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України під керівництвом Героя України, академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна створено та зареєстровано понад 145 сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Площі посіву тільки пшениці озимої щорічно перевищують 1,7 млн. га, що становить 27—30% площ посіву цієї культури в Україні. Сьогодні сорти пшениці озимої інституту зареєстровано та проходять випробування в країнах СНД, зокрема, в Білорусі, Молдові, Росії. Вчені наукового колективу з метою розширення ринку інновацій докладають багато зусиль щодо вивчення та поширення своїх селекційних надбань у країни ЄС та Близького Сходу (читати більше ...)

Ознайомитись з повним текстом статті можна за посиланням

Текст статті розміщено також на сайті НАН України

Випуск газети "Світ", № 43–44, листопад 2015


Дбаючи про забезпечення продовольчої безпеки держави

опубліковано 23 лют. 2015 р., 02:22 ІФРГ НАН України   [ оновлено 30 бер. 2015 р., 05:30 ]

Ефективною формою організації впроваджень розробок Інституту фізіології рослин і генетики (ІФРГ) НАН України є тісна співпраця з агровиробничниками та науковий супровід спеціалістами Інституту діяльності крупних агрокорпорацій України та міжнародних компаній.
На запрошення керівництва Компанії "Група Агропродінвест" заступник директора Інституту, завідувач відділу фізіології живлення рослин чл.-кор. НАН України Віктор Швартау виступив на науково-практичному семінарі, який відбувся 6 лютого 2015 р. у м. Немирів Вінницької області, з доповіддю на тему "Сучасні сорті озимої пшениці та технології їх вирощування - основа високих врожаїв та рентабельного виробництва".

Компанія "Група Агропродінвест" є однією з найпотужніших аграрних компаній України з високою наукоємністю виробництва. Компанія має в обробітку у Вінницькій та Полтавській областях більше 100 тисяч гектарів, в тому числі площа вирощування зернових культур складає понад 30 тисяч га. Компанія широко впроваджує у виробництво сорти селекції ІФРГ НАН України, які домінують у посівах озимої пшениці.
Активність співробітництва між Компанією та Інститутом з року в рік зростає. Важливою складовою співпраці є щорічні зустрічі з керівниками Компанії, інформування фахівців і агрономів про нові генетичні досягнення селекціонерів Інституту та особливості сортової агротехніки з метою ефективного вирощування сортів-інновацій селекції ІФРГ НАН України.

У доповіді чл.-кор. НАН України В. Швартау акцентував увагу слухачів на технологіях вирощування насіння високих репродукцій, що є основою рентабельного зерновиробництва. Найбільш ефективним шляхом інтенсифікації аграрного виробництва є вітчизняні сорти, екологічно пластичні і пристосовані до агрокліматичних умов України, та високоякісне насіння. Лише за рахунок цих двох факторів можна досягти збільшення урожаїв посівів пшениці на 25-30%. Це актуально у нинішніх умовах для багатьох господарств, враховуючи загострення проблеми придбання матеріально-технічних ресурсів і сільськогосподарської техніки у зв'язку із зростанням цін та відсутністю необхідних коштів.

Доповідач охарактеризував сорти озимої пшениці Інституту, створені Героєм України академіком НАН України В.В. Моргуном: короткостеблові - Смуглянка, Фаворитка, Золотоколоса, а також Солоха, Славна, Чорнява, Спасівка, Нива Київщини, Орійка, Сотниця, Полянка, Малинівка та інші; середньорослі сорти універсального використання - Подолянка, Богдана, Наталка, Сонечко, Чигиринка тощо. Серед них на особливу увагу заслуговують сорти Подолянка, що є національним стандартом, та Богдана. Вони займають значні площі, неперевершені за виробничою надійністю та забезпечують стабільні і високі урожаї зерна високої якості в усіх зонах України, мають відмінну посухо- і зимостійкість. Звернув увагу доповідач і на глобальну в світовому масштабі проблему якості зерна та досягнення науковців установи в її вирішенні, відзначивши низку сортів селекції Інституту, котрим притаманна хороша та відмінна якість зерна: Наталка, Переяславка, Лимарівна, Малинівка, Почаївка, Сонечко.

Про популярність у агровиробників сортів озимої пшениці селекції ІФРГ свідчить щорічне зростання їхніх площ. Торік ними засіяно було 1,7441 млн га, із них 182,2 тис га на Поліссі, 1,024 млн га в зоні Лісостепу та 537,9 тис га у Степу.

На сьогоднішній день найбільш вартісним у технологіях отримання зерна є витрати на добрива та засоби захисту рослин.

Доповідач приділив велику увагу технологіям захисту посівів озимої пшениці. Були надані конкретні рекомендації щодо застосування пестицидів.

Погодні умови вегетаційного періоду 2014 року сприяли потужному розвитку хвороб, шкідників і бур'янів, що сформувало підґрунтя для їх широкого поширення і в сезоні 2014/15 років. Із метою забезпечення ефективного захисту сходів від ураження хворобами і шкідниками особливу увагу слід приділити якості протруєння насіння озимої пшениці. Перевагу необхідно віддавати протруйникам, які характеризуються широким спектром дії та мають високу фунгіцидну ефективність проти твердої й летючої сажки, фузаріозної і гельмінтоспориозної кореневих гнилей, снігової плісняви та інших хвороб. Широкою популярністю у зерновиробників користуються фунгіцидні протруйники Максим Форте (ефективний проти фузаріозної та офіобольозної кореневих гнилей), Сертікор, Кінто Дуо. Останній, поряд із контролем інфекції насіння, забезпечує дезінфекцію насіннєвмісного шару ґрунту від збудників хвороб, що гарантує тривалий та ефективний захист. При загрозі пошкодження посівів ґрунтовими шкідниками (дротяник, озима совка та ін.), злаковими мухами, попелицею, цикадками тощо, для передпосівної обробки насіння доцільно використовувати інсектицидно-фунгіцидні протруйники типу Селест Макс, Селест Топ, Юнта Квадро тощо.

Три з останніх 4-х років характеризувалися подовженим періодом осінньої вегетації, що зумовило інтенсивний розвиток хвороб озимих зернових - кореневих гнилей, борошнистої роси, септоріозу листків, сітчастої плямистості (на ячмені). Тому необхідно бути готовим до раннього внесення фунгіцидів. Для контролю борошнистої роси слід використовувати спеціалізовані фунгіциди Таліус, Флексіті; септоріозу листків - Рекс Дуо, Альто Супер або інші, для комплексного захисту від зазначених вище хвороб - Капало, Вареон тощо. Фунгіцидну обробку доцільно поєднувати із внесенням високоефективних інсектицидів. До робочих розчинів рекомендовано додавати сульфат магнію (2-4 кг/га) та мікроелементи: водорозчинний гідроксид міді (Косайд - 100-200 г/га), сульфати марганцю, цинку, заліза (за потреби) або комплексні фосфорно-калійні добрива з мікроелементами (Плантафол, Брексіл тощо).

Внесення належної кількості фосфорних і калійних добрив під посів із року в рік з економічних причин залишається невирішеним завданням. У доповіді було детально розглянуто шляхи оптимізації живлення та підвищення ефективності застосування добрив у посівах пшениці.
Внесення діамофосок та інших комплексних добрив, у т.ч. й локальне, є важливим компонентом технологій вирощування пшениці. Потрібно нарощувати об'єми внесення органічних добрив, висівати сидерати, вносити місцеві добрива (вапнякові поклади/відходи, відходи підприємств, попіл). Стартові дози азоту (N20-30), за потреби, можуть бути внесені у вигляді вапняково-аміачної селітри, аміачної селітри, сульфату амонію, КАСів тощо.

За результатами багаторічних виробничих досліджень встановлено, що перспективним є осіннє внесення азоту в дозі N80-100 в амонійній формі (безводний аміак, аміачна вода) на глибину 14-20 см перед посівом. Внесення восени високих доз азотних добрив із вмістом нітратів (аміачна селітра, КАСи) і сульфатів (сульфати амонію, магнію) економічно недоцільне.

За результатами науково-практичного семінару при спілкуванні з фахівцями Компанії "Група Агропродінвест" було визначено, що важливим фактором стабільного і рентабельного зерновиробництва в Україні є застосування інноваційних сортів озимої пшениці вітчизняної селекції з відповідними до потреб сорту й агрокліматичних умов технологіями вирощування. Впроваджені у виробництво сорти селекції ІФРГ НАН України протягом уже понад трьох десятиліть забезпечують отримання мільйонів тонн високоякісного зерна, визначають високі рівні рентабельності господарств та продовольчу безпеку держави.

Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та системи живлення і захисту озимої пшениці

опубліковано 31 груд. 2014 р., 04:45 ІФРГ НАН України   [ оновлено 18 серп. 2015 р., 00:11 ]

На сайті розміщено електронну версію видання Моргун В.В., Санін Є.В., Швартау В.В. Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та системи живлення і захисту озимої пшениці.

Щоб ознайомитись із рекомендаціями ІФРГ НАН України щодо найбільш ефективного використання київських сортів озимої пшениці в конкретних ґрунтово-кліматичних регіонах України, натисніть тут.


ЗМІСТ
Передмова  4
Сорти озимої пшениці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України   9
  Сорти високоінтенсивного типу  9
    Астарта  10
    Володарка  12
    Гілея  14
    Дарунок Поділля  16
    Достаток  18
    Золотоколоса  20
    Колумбія  22
    Полянка  24
    Придніпровська  26
    Смуглянка   28
    Славна  30
    Солоха  32
    Сотниця  34
    Спасівка  36
    Фаворитка  38
    Чорнява  40
  Сорти інтенсивного типу, універсального використання   43
    Богдана   44
    Веснянка  46
    Винничанка  48
    Злука  50
    Каланча  52
    Лазурна  54
    Лимарівна  56
    Малинівка  58
    Новокиївська  60
    Наталка   62
    Нива Київщини  64
    Орійка  66
    Переяславка   68
    Подолянка  70
    Снігурка  72
    Сонечко  74
    Трипільська   76
    Хоревиця  78
    Хуртовина  80
    Чигиринка  82
    Ятрань 60   84
  Спеціалізовані сорти  87
    Зимоярка   88
    Хуторянка   90
Насіння пшениць та ячменю  93
    Балетка   94
    Сейлор   94
    Квинч   95
Роль живлення у формуванні високих та якісних урожаїв пшениці  96
Технологія захисту озимої пшениці   106
Каталог засобів захисту рослин та насіння  113
  Протруйники насіння   114
    Максим Стар   114
    Сертикор   115
    Селест Топ   116
    Максим Форте   117
    Селест Макс  118
  Гербіциди   119
    Дербі   119
    Аксіал   120
    Пік   121
    Пріма   122
    Естерон   123
    Ланцелот   124
    Старане Преміум  126
    Реглон Супер   127
    Ураган Форте   129
    Цитадель  130
  Ретардант  131
    Моддус  131
  Фунгіциди   132
    Альто Супер   132
    Тілт Турбо  133
    Амістар Екстра   134
    Тілт  136
    Амістар Тріо   137
  Інсектициди   138
    Нурелл Д   138
    Актеллік   139
    Актара   141
    Карате Зеон   143
    Енжіо   145
    Дурсбан   147
Пряме посилання.

Стаття директора Інституту академіка НАН України В.В.Моргуна «Хлібний достаток і продовольча безпека»

опубліковано 6 лист. 2014 р., 05:28 ІФРГ НАН України   [ оновлено 27 лип. 2015 р., 04:31 ]

У газеті "Світ" (№ 35–36, вересень 2014, с. 2-3) опублікована розгорнута стаття директора Інституту академіка НАН України Героя України В.В.Моргуна «Хлібний достаток і продовольча безпека», присвячена проблемі хліба, який ще за часів сивої давнини був добрим знаком життя, добробуту і творчої наснаги. Забезпечення людства продуктами харчування – це світова проблема. Вона має глобальний характер і її розв’язання – це питання не лише економіки, але й великої політики. Віками хліб, політика й могутність держави були поруч. Ріст населення цілих цивілізацій та їх існування, мир чи війна визначалися врожаями і запасами хліба. Хліб супроводжує нас все життя. З хлібом ми з’являємося на світ, і з хлібом ми відходимо за далекі обрії...

Основні розділи статті:
  • Національна гордість і головний хліб
  • Українська селекція
  • Пріоритет — на продуктивність
  • Без добрив високих урожаїв не буває
  • «Клуб 100 центнерів»
  • Проблема номер один
Ознайомитись з повним текстом статті можна за посиланням

Текст статті розміщено також на сайті НАН України

Випуск газети "Світ", № 35–36, вересень 2014

1-6 of 6