Архів

Запис без 0 заголовка

опубліковано 3 лип. 2020 р., 00:12 ІФРГ НАН України   [ оновлено 3 лип. 2020 р., 00:23 ]

Новий  допис

Оголошення про вибори директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

опубліковано 16 лист. 2017 р., 07:43 ІФРГ НАН України   [ оновлено 16 лист. 2017 р., 07:56 ]

Вибори директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України призначені на четвер 16 листопада 2017 р. (розпорядження Президії НАН України від 06.11.2017 №598 «Про організаційні заходи з проведення виборів керівників наукових установ НАН України»).

Вибори проводяться шляхом таємного голосування з 11 до 13 год. у приміщенні бібліотеки Інституту (вул. Васильківська, 31/17).

У виборах беруть участь штатні наукові працівники Інституту.

Відділення загальної біології НАН України розглянуло документи академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна, що надійшли для участі у виборах на посаду директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, і повідомило, що вони відповідають вимогам, а академік НАН України В.В. Моргун є єдиним кандидатом, який подав відповідні документи та зареєстрований кандидатом у директори  Інституту.
Виборчі програми кандидатів
Моргун Володимир Васильович – програма.
(кандидатуру академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира Васильовича Моргуна на посаду директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України висунуто Вченою радою Інституту 21 вересня 2017 року)

Конкурс на заміщення посади директора Інституту

опубліковано 16 лист. 2017 р., 07:36 ІФРГ НАН України

Конкурс на заміщення посади директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

4 вересня 2017 р. Національна академія наук України на своєму інтернет-порталі розмістила оголошення про конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України, у т.ч. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України.
 
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 "Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи", в Інституті з метою організації виборів директора установи створено організаційний комітет з проведення виборів та виборчу комісію, персональний склад яких затверджено наказом директора Інституту від 8 вересня 2017 р.
Вибори директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України призначені на четвер 16 листопада 2017 р. (розпорядження Президії НАН України від 06.11.2017 №598 «Про організаційні заходи з проведення виборів керівників наукових установ НАН України»).

Вибори проводяться шляхом таємного голосування з 11 до 13 год. у приміщенні бібліотеки Інституту (вул. Васильківська, 31/17).

У виборах беруть участь штатні наукові працівники Інституту.

Відділення загальної біології НАН України розглянуло документи академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна, що надійшли для участі у виборах на посаду директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, і повідомило, що вони відповідають вимогам, а академік НАН України В.В. Моргун є єдиним кандидатом, який подав відповідні документи та зареєстрований кандидатом у директори  Інституту.
Виборчі програми кандидатів
Моргун Володимир Васильович – програма.
(кандидатуру академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира Васильовича Моргуна на посаду директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України висунуто Вченою радою Інституту 21 вересня 2017 року)

Прийом до аспірантури Інституту у 2017 р. (архівні матеріали)

опубліковано 12 вер. 2017 р., 05:14 ІФРГ НАН України   [ оновлено 12 вер. 2017 р., 05:16 ]

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
оголошує прийом до аспірантури з відривом від виробництва для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти
за спеціальністю 091. Біологія
(спеціалізації: фізіологія рослин, генетика)


Прийом документів – по 08 вересня.
Термін навчання 4 роки: 2017-2021 рр.

Докладніше...

Пропозиції насіння озимих культур з урожаю 2016 р.

опубліковано 10 серп. 2016 р., 06:08 ІФРГ НАН України   [ оновлено 1 лют. 2017 р., 05:00 ]

Інститут пропонує до реалізації високоякісне насіння озимих культур з урожаю 2016 року.

Переглянути ПРАЙС-ЛИСТ на підготовлене до реалізації насіння озимих культур з урожаю 2016 року...

XIV конференція молодих вчених

опубліковано 29 лют. 2016 р., 06:48 ІФРГ НАН України   [ оновлено 10 серп. 2020 р., 00:15 ]

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». Конференція буде проходити 23–24 жовтня 2019 р. в м. Києві на базі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Фізіологія і біохімія рослин.

2. Генетика і селекція рослин та мікроорганізмів.

3. Біотехнологія і мікробіологія.

4. Сучасні проблеми біологічної освіти.


РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі у конференції необхідно до 1 серпня 2019 року надіслати реєстраційну форму та до 17 вересня 2019 року тези доповіді на електронну адресу оргкомітету ifrg_conf_2019@ukr.net
Строки приймання матеріалів продовжено до 17 вересня 2019 р.

Матеріали конференції, надіслані після 17 вересня, розглядатися не будуть.

Щиро сподіваємось на Вашу участь у конференції  і подальшу плідну співпрацю. Будемо вдячні Вам, якщо Ви проінформуєте про цей лист Ваших колег і потенційних авторів, які б могли бути зацікавлені в участі у цій конференції.

Детальну інформацію про конференцію див. у прикріплених файлах.

З найкращими побажаннями,
Оргкомітет

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе ХIV конференции молодых исследователей «Научные, прикладные и образовательные аспекты физиологии, генетики, биотехнологии растений и микроорганизмов». Конференция будет проходить 23–24 октября 2019 г. в г. Киеве на базе Института физиологии растений и генетики НАН Украины.


ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Физиология и биохимия растений.

2. Генетика и селекция растений и микроорганизмов.

3. Биотехнология и микробиология.

4. Современные проблемы биологического образования.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ДОКЛАДОВ

Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2019 прислать регистрационную форму и до 17 сентября 2019 года тезисы доклада на электронный адрес оргкомитета ifrg_conf_2019@ukr.net
Сроки приёма материалов продлены до 17 сентября 2019 р.

Материалы конференции, присланные после 17 сентября, рассматриваться не будут.

Искренне надеемся на Ваше участие в конференции и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Будем благодарны Вам, если Вы проинформируете об этом письме Ваших коллег и потенциальных авторов, которые могли бы быть заинтересованы в участии в этой конференции.

Подробную информацию о конференции см. в прикрепленных файлах.

С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет

ХIІІ конференція молодих вчених

опубліковано 29 лют. 2016 р., 06:48 ІФРГ НАН України   [ оновлено 1 лют. 2017 р., 08:28 ]

19-20 травня 2016 р., м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
ХIІІ конференція молодих дослідників "Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології  рослин і мікроорганізмів"

19-20 мая 2016 г., г. Киев, Институт физиологии растений и генетики НАН Украины
ХIІІ конференция молодых ученых "Научные, прикладные и образовательные аспекты физиологии, генетики, биотехнологии растений и микроорганизмов"

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Фізіологія і біохімія рослин.

2. Генетика рослин і мікроорганізмів.

3. Біотехнологія і мікробіологія.

4. Сучасні проблеми біологічної освіти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Голова оргкомітету: академік НАН України Моргун Володимир Васильович
Заступники голови: чл.-кор. НАН України  Коць Сергій Ярославович, чл.-кор. НАН України Швартау Віктор Валентинович
Секретар: к.б.н. Бавол Андрій Васильович, email:  ifrg_conf_2016@ukr.net
Члени оргкомітету:
        к.б.н. Починок Віталій Михайлович
        к.б.н. Бавол Андрій Васильович
        к.б.н. Катеринчук Олександр Михайлович
        к.б.н. Веселовська Лілія Ігорівна
        к.б.н. Сандецька Надія Василівна
        м.н.с. Тарасюк Оксана Іванівна
        пров.інж. Воронова Світлана Сергіївна

Учасники — молоді дослідники віком до 35 років.
Форми участі: заочна та очна (усна доповідь, стендова доповідь або участь без доповіді).

Журнал "Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин"

опубліковано 28 лют. 2016 р., 18:01 ІФРГ НАН України   [ оновлено 10 серп. 2020 р., 00:13 ]

Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» Інститут став співзасновником науково-практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». Журнал є офіційним науковим виданням Українського інституту експертизи сортів рослин та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, які також є його співзасновниками.

Сайт журналу http://journal.sops.gov.ua/

Періодичність видання з 2016 року чотири рази в рік (1 раз у квартал).
Статті публікуються українською, російською чи англійською мовами.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» (додаток 12 до наказу) журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, за двома галузями наук – сільськогосподарськими та біологічними.

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті http://www.nbuv.gov.ua/ Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

До складу редакційної колегії входить 36 докторів наук у тому числі 10 іноземних членів.
Головний редактор – академік НАН України, д.б.н., професор В.В.Моргун
Шеф-редактор – д.е.н., професор С.І.Мельник.

Передплату «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» можна оформити в усіх пунктах передплати та відділеннях зв’язку. Передплатний індекс – 89273.
Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

Прайс-лист на високоякісне оригінальне, елітне та репродукційне насіння ярих культур

опубліковано 15 груд. 2015 р., 08:08 ІФРГ НАН України   [ оновлено 1 лют. 2017 р., 04:50 ]

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України пропонує до реалізації високоякісне оригінальне, елітне та репродукційне насіння ярих культур:

(Ціни дійсні з 25.11.2015р.)

Культура   Репродукція    Ціна в грн. з ПДВ за одну тонну 
Пшениця-дворучка
Зимоярка РР-2 14 000,00
Супереліта 10 500,00
Еліта 8 000,00
І репродукція 6 500,00
Гречка
Антарія, Син-3/02 Еліта 23 000,00
І репродукція 17 000,00
Горох
Готівський Супереліта 15 000,00
Еліта 11 500,00
І репродукція 9 500,00
Кукурудза
Переяславський 230 СВ F1 12 000,00
Достаток 300 МВ F1 18 500,00

Все насіння відкаліброване, затароване в мішки, не протруєне.
На прохання клієнта можливе відвантаження протруєного насіння.


 Пшениця     Горох     Кукурудза 
Вартість протруювання закупленим препаратом, грн/т. 2500,00* 2500,00* 7000,00*
Вартість протруювання препаратом, наданим клієнтом, грн/т. 500,00 500,00 500,00

* - вартість протруювання є орієнтовною і може змінюватись в залежності від вхідної ціни на протруювач.

Увага! Завчасно подані заявки на насіння та перераховані кошти гарантують першочергове отримання насіннєвого матеріалу.

З питань придбання насіння звертатися за телефонами:
Тел/факс (044) 257 92 31, (044) 257 28 65
е-mail: marketing@ifrg.kiev.ua

ЯКІСНЕ НАСІННЯ – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!

ПРАЙС-ЛИСТ на підготовлене до реалізації насіння озимих культур з урожаю 2015 року

опубліковано 5 серп. 2015 р., 11:35 ІФРГ НАН України   [ оновлено 10 серп. 2016 р., 05:58 ]

 Озима пшениця (м'яка)

Сорти

Короткостеблові, високоінтенсивні

Середньорослі,
універсального використання

Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка, Славна, Володарка, Астарта, Гілея, Дарунок Поділля, Колумбія, Лимарівна, Малинівка, Нива Київщини, Орійка, Переяславка, Полянка, Придніпровська, Сотниця, Солоха, Спасівка, Чорнява

Подолянка, Богдана, Наталка, Трипільська, Сонечко, Новокиївська, Вінничанка, Снігурка, Достаток, Злука, Каланча, Лазурна, Почаївка, Хоревиця, Чигиринка, Хуртовина, Борія

 

Вартість насіння по генераціях в межах України:

Ціна в грн. з ПДВ за одну тонну

РР-2

Супереліта

Еліта

І репродукція

11500

6700

4900

4500


Вартість насіння може бути змінена.
Насіння РР-2, Супереліти, Еліти затароване в мішки по 50 кг, непротруєне.

Увага! Завчасно подані заявки на насіння та перераховані кошти гарантують першочергове отримання насіннєвого матеріалу.

З питань придбання насіння звертатися за телефонами:
Тел/факс (044) 257 92 31, (044) 257 28 65
е-mail: marketing@ifrg.kiev.ua

ЯКІСНЕ НАСІННЯ – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!

1-10 of 20