Перший інформаційний лист

опубліковано 15 бер. 2021 р., 08:05 ІФРГ НАН України   [ оновлено 25 бер. 2021 р., 15:46 ]
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет запрошує Вас до участі у роботі Міжнародної наукової конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ», присвяченій 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, яка відбудеться в червні 2021 р.

Дату і формат проведення конференції буде повідомлено в 2-му інформаційному листі.

Скачати перший інформаційний лист

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів
 • Фотосинтез, дихання, продукційний процес
 • Симбіотична азотфіксація, взаємодії в системі «рослина-мікроорганізм»
 • Водний обмін, мінеральне живлення, транспорт речовин
 • Онтогенез, ріст, розвиток рослин – механізми регуляції
 • Фітогормонологія та сигналінг
 • Механізми стійкості та адаптивності рослин
 • Молекулярна генетика та геноміка рослин і мікроорганізмів
 • Загальна та популяційна генетика
 • Прикладна генетика і селекція
 • Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
 • Біотехнологія, біоінженерія та трансгенез рослин
 • Методологія викладання фізіології рослин і генетики у вищій школі

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Моргун В.В. – директор ІФРГ НАНУ, д.б.н., професор, академік НАН України, Київ, Україна (голова)
Азізов І.В. – доктор біол. наук, член-кор. АН Азербайджану, Баку, Азербайджан
Атанасов А.І. – доктор біол. наук, професор, академік Болгарської академії наук, Софія, Болгарія,
Борисюк М.В. – кандидат біол. наук, професор, Хуайань, Китай
Бубряк І.І. – кандидат біол. наук, Оксфорд, Велика Британія
Волков Р.А. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна
Волкогон В.В. – доктор біол. наук, професор, академік НААН України, Чернігів, Україна
Гаврилюк М.М. – доктор біол. наук, професор, академік НААН України, Київ, Україна
Гудков І.М. – доктор біол. наук, професор, академік НААН, Київ, Україна
Демидов С.В. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Дубровна О.В. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Дуган О.М. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Жмурко В.В. – доктор біол. наук, професор, Харків, Україна
Заіменко Н.В. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Золотарьова О.К. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Карпова І.С. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Кільчевський А.В. – доктор біол. наук, професор, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Кірізій Д.А. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Колупаєв Ю.Є. – доктор біол. наук, професор, Харків, Україна
Косаківська І.В. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Коць С.Я. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кур'ята В. Г. – доктор біол. наук, професор, Вінниця, Україна
Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кучук М.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Куфрик Г.І. – кандидат біол. наук, професор, Фенікс, США
Лях В.О. – доктор біол. наук, професор, Запоріжжя, Україна
Моргун Б.В. – кандидат біол. наук, Київ, Україна
Мордерер Є.Ю. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Патика В.П. – доктор біол. наук, професор, академік НААН України, Київ, Україна
Пида С.В. – доктор с-г. наук, професор, Тернопіль, Україна
Рашаль І.Д. – доктор біол. наук, академік Латвійської АН, Саласпілс, Латвія
Решетніков В.Н. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Рибалка О.І. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Одеса, Україна
Рубан А.В. – кандидат біол. наук, професор, Лондон, Велика Британія
Сідоров В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, США
Стасик О.О. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Таран Н.Ю. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Терек О.І. – доктор біол. наук, професор, Львів, Україна
Федак Дж. – доктор біології, професор, Оттава, Канада
Хотильова Л.В. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Храпунов С.М. – доктор біол. наук, професор, Нью-Йорк, США
Швартау В.В. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Якимчук Р.А. – доктор біол. наук, професор, Умань, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Моргун В.В. – директор Інституту, д.б.н., професор, академік НАН України (голова)
Коць С.Я. – заступник директора Інституту, д.б.н., професор, член-кор. НАН України (заступник голови)
Стасик О.О. – заступник директора Інституту, д.б.н., член-кор. НАН України (заступник голови)
Дубровна О.В. – пров. наук. співробітник, д.б.н., Київ, Україна (заступник голови)
Кірізій Д.А. – пров. наук. співробітник, д.б.н., професор, Київ, Україна
Прядкіна Г.О. – ст. наук. співробітник, д.б.н., Київ, Україна
Майор П.С. – вчений секретар Інституту, к.б.н., Київ, Україна
Зборівська О.В. – мол. наук. співробітник, к.б.н., Київ, Україна
Рибаченко Л.І. – наук. співробітник, к.б.н., Київ, Україна
Махаринська Н.М. – мол. наук. співробітник, Київ, Україна

Робочі мови конференції: українська й англійська.
Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику і розміщені на сайті ІФРГ НАН України. За результатами роботи Конференції програмний комітет буде рекомендувати вибрані матеріали до публікації в пріоритетному порядку у вигляді повних експериментальних та оглядових статей у журналі «Фізіологія рослин і генетика» (фахове видання з біологічних наук, зареєстроване МОН України, категорія Б, сайт: http://www.frg.org.ua/uk).

РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі в конференції необхідно надіслати матеріали доповіді та заповнену реєстраційну форму на електронну адресу оргкомітету: conf-fiziol@ukr.net до 12.04.2021.

Інформація про правила оформлення матеріалів у першому інформаційному листі, що додається.

Скачати перший інформаційний лист
Ċ
ІФРГ НАН України,
25 бер. 2021 р., 15:28
ĉ
ІФРГ НАН України,
15 бер. 2021 р., 08:23
Comments