V з’їзд Українського товариства фізіологів рослин

опубліковано 29 черв. 2017 р., 07:36 ІФРГ НАН України   [ оновлено 29 черв. 2017 р., 07:44 ]
Вельмишановні колеги!
15-16 червня 2017 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України працював 
V з’їзд Українського товариства фізіологів рослин.

Матеріали членів УТФР викладено у збірнику наукових праць «Фізіологія рослин: Досягнення та нові напрямки розвитку» (К.: Логос, 2017), який вміщує 62 статті загальним обсягом 672 с. (60,0 обл.-вид. арк.).


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З’ЇЗДУ:
В.В. Моргун — академік НАН України (голова)
С.Я. Коць — член-кореспондент НАН України
В.В. Швартау — член-кореспондент НАН України
В.І. Ніколайчук — д.б.н., професор
В.П. Патика — академік НААН України
Н.В. Заіменко — член-кореспондент НАН України
І.В. Косаківська — д.б.н., професор
Н.Ю. Таран — д.б.н., професор
О.О. Стасик — д.б.н.
Г.О. Прядкіна — д.б.н.
О.М. Тищенко — д.б.н.
О.В. Дубровна — д.б.н.
Д.А. Кірізій — д.б.н.
Є.Ю. Мордерер — д.б.н.
П.С. Майор — к.б.н.
Л.І. Рибаченко — к.б.н. (секретар)

Програма з'їзду


Comments