Відділ генетичної інженерії

ТИЩЕНКО Олена Миколаївна

Завідувач відділу
ТИЩЕНКО Олена Миколаївна

Доктор біологічних наук,
лауреат премії імені В.Я. Юр’єва НАН України

e-mail: oltyko@gmail.com

 

      Відділ заснований у 1995 р. під керівництвом д-ра біол. наук Б.О. Левенка. З 2001 р. відділом керує д-р біол. наук О.М. Тищенко. Наукові розробки співробітників відділу опубліковані у 7 монографіях, 138 статтях, виданих в Україні й за кордоном, захищені 8 патентами, 2 авторськими свідоцтвами.

Основні наукові напрями:

 • генетична інженерія культурних рослин;
 • клітинна селекція на комплексну стійкість до абіотичних стресів;
 • фізіолого-метаболічні зміни в процесі трансгенезу культурних рослин;
 • генетична та епігенетична мінливість геному в процесі морфогенезу in vitro;
 • регуляція метаболізму вуглеводів.

Фундаментальні та прикладні результати

 • Вперше встановлено зміни ферментно-вуглеводного комплексу рослин у процесі трансгенезу і доведено диференційний вплив агробактеріальної інфекції різними штамами на функціонування ферментів метаболізму сахарози та баланс вуглеводів, що беруть участь у процесах росту й розвитку рослин.
 • Розроблено оригінальну систему методів генетичної трансформації соняшника та отримано рослини-регенеранти із підвищеним рівнем толерантності до водного дефіциту та засолення.
 • Оптимізовано методи інтродукції рекомбінантних молекул ДНК у клітини кукурудзи і соняшника шляхом Agrobacterium - опосередкованої трансформації in planta.
 • Теоретично обґрунтовано та доведено можливість гарантованого добору клітинних ліній із комплексною стійкістю до водного дефіциту й різних типів засолення із використанням летальних доз іонів важких металів.
 • Установлено регуляторну роль ендогенної сахарози у функціонуванні та взаємодії сахарозометаболізувальних ферментів — сахарозофосфатсинтази, сахарозосинтази, інвертази.
 • Оптимізовано метод мікроклонального розмноження нових перспективних сортів хмелю вітчизняної селекції.
Comments