Секції УТФР

СЕКЦІЇ Українського товариства фізіологів рослин

Секція

Керівник секції

Адреса

Фотосинтез і продукційний процес

СТАСИК
Олег Остапович,
доктор біол. наук

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.
Вул. Васильківська, 31/17,
м. Київ
03022

Екологічна стійкість рослин

МОРДЕРЕР
Євген Юлійович,
доктор біол. наук

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.
Вул. Васильківська, 31/17,
м. Київ
03022

Фізіологія живлення рослин

ШВАРТАУ
Віктор
Валентинович,
чл.-кор. НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.
Вул. Васильківська, 31/17,
м. Київ
03022

Ріст і розвиток рослин, фізіологічно активні речовини

МУСАТЕНКО
Людмила
Іванівна,
чл.-кор. НАН України

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного,
відділ фітогормонології.
Вул. Терещенківська, 2,
м. Київ
01601

Клітинна біологія, генетична інженерія рослин

ТИЩЕНКО
Олена Миколаївна,
доктор біол. наук

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.
Вул. Васильківська, 31/17,
м. Київ
03022

Фізіологія окремих культур

ГРИЦАЄНКО
Зінаїда Мартинівна,
доктор с.-г. наук, проф.

Уманський національний університет садівництва,
факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин, кафедра біології.
Вул. Інститутська, 1,
м. Умань
20305

Викладання фізіології і біохімії рослин

ТЕРЕК
Ольга Іштванівна,
доктор біол. наук, проф.

Львівський національний університет
імені Івана Франка, біологічний факультет,
кафедра фізіології та екології рослин.
Вул. Грушевського, 4,
м. Львів
79005

Comments