V з'їзд УТФР

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин, який відбудеться 15-16 червня 2017 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З’ЇЗДУ:
В.В. Моргун — академік НАН України (голова)
С.Я. Коць — член-кореспондент НАН України
В.В. Швартау — член-кореспондент НАН України
В.І. Ніколайчук — д.б.н., професор
В.П. Патика — академік НААН України
Н.В. Заіменко — член-кореспондент НАН України
І.В. Косаківська — д.б.н., професор
Н.Ю. Таран — д.б.н., професор
О.О. Стасик — д.б.н.
Г.О. Прядкіна — д.б.н.
О.М. Тищенко — д.б.н.
О.В. Дубровна — д.б.н.
Д.А. Кірізій — д.б.н.
Є.Ю. Мордерер — д.б.н.
П.С. Майор — к.б.н.
Л.І. Рибаченко — к.б.н. (секретар)

Програма з'їзду

Comments