Науково-теоретичний журнал

З 2018 р. журнал «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКА» має власний сайт http://www.frg.org.ua/

У 2010 р. Інститут уклав угоду про співпрацю з  ВІНІТІ РАН. У рамках цієї угоди після виходу чергового номеру редакція надсилає один примірник журналу до ВІНІТІ. Журнал представлений в базі даних електронного каталогу ВІНІТІ. Відповідно до угоди щорічно ВІНІТІ подає відомості в світову довідкову систему з періодичних видань “Ulrichs Periodicals Directory” про реферування журналу «Фізіологія рослин і генетика» в Реферативному журналі ВІНІТІ РАН. З 1995 р. журнал «Фізіологія рослин і генетика» представлений в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал «Фізіологія рослин і генетика» включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі біологічних наук (Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.10.2017 № 1413).


ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, АВТОРІВ І ЧИТАЧІВ!

З №4 за 2013 р. журнал виходить під назвою:

«ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА».

Журнал приймає до публікації оригінальні роботи в галузі фізіології та біохімії рослин, генетики, селекції, клітинної й молекулярної біології, біотехнології, екології.

Умови публікації та правила для авторів на сайті журналу http://www.frg.org.ua/ru/journal/author.htm.

Доповнення до правил для авторів журналу [Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 2. С. 177—183].


Вниманию подписЧиков, авторов и Читателей!

С №4 за 2013 г. журнал выходит под названием:

«ФизиологиЯ растений и генетика».

Журнал принимает к публикации оригинальные работы в области физиологии и биохимии растений, генетики, селекции, клеточной и молекулярной биологии, биотехнологии, экологии.

Условия публикации и правила для авторов на сайте журнала http://www.frg.org.ua/u/journal/author.htm.

Дополнение к правилам для авторов журнала [Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 2. С. 177—183].


 
Журнал «ФизиологиЯ растений и генетика» (попередня назва «Физиология и биохимия культурных растений») публікує результати оригінальних досліджень, огляди, короткі повідомлення, методичні статті, що стосуються головних аспектів фізіології, біохімії, генетики і селекції рослин, клітинної і молекулярної біології, біотехнології та екології, а також рецензії на нові книги, інформацію про наукові з'їзди, координаційні наради, реферати депонованих статей.

Журнал друкує статті російською, українською та англійською мовами з резюме українською та англійською.

Розрахований на широке коло фахівців у галузі фізіології і біохімії, генетики, селекції рослин, викладачів і студентів вузів.

Головний редактор – академік НАН України, д-р біол. наук, проф. Моргун Володимир Васильович.

Заступники головного редактора:
    член-
кореспондент НАН України, д-р біол. наук, проф. Коць Сергій Ярославович,
   
д-р біол. наук, старш. наук. співроб. Дубровна Оксана Василівна.

Періодичність – 6 номерів на рік.

Підписку на журнал приймають усі відділення зв’язку.