Науково-теоретичний журнал

З 2007 р. журнал обрано для висвітлення у продуктах та послугах Thompson Scientific:Biologocal Abstracts” та “BIOSIS Previews”. На прохання Thompson Scientific після виходу чергового номеру редакція надсилає по одному примірнику до США (Thomson Reuters 1500 Spring Garden Fourth Floor Philadelphia, PA 19130, USA) та Нідерландів (Thomson Scientific RACON International,Vrachtgebouw, Kamer 514,PO Box 7524, Schiphol Centrum, 1118ZG Schiphol, The Netherlands). У 2010 р. Інститут уклав угоду про співпрацю з  ВІНІТІ РАН. У рамках цієї угоди після виходу чергового номеру редакція надсилає один примірник журналу до ВІНІТІ. Журнал представлений в базі даних РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) та базі даних електронного каталогу ВІНІТІ. Відповідно до угоди щорічно ВІНІТІ подає відомості в світову довідкову систему з періодичних видань “Ulrichs Periodicals Directory” про реферування журналу «Фізіологія рослин і генетика» в Реферативному журналі ВІНІТІ РАН. З 1995 р. журнал «Фізіологія рослин і генетика» представлений в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал «Фізіологія рослин і генетика» включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі біологічних наук (Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.10.2017 № 1413).

Вниманию подписЧиков, авторов и Читателей!

С №4 за 2013 г. журнал выходит под названием:

«ФизиологиЯ растений и генетика».

Журнал принимает к публикации оригинальные работы в области физиологии и биохимии растений, генетики, селекции, клеточной и молекулярной биологии, биотехнологии, экологии.

Условия публикации и правила для авторов остаются прежние.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА [Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 2. С. 177—183].

 

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, АВТОРІВ І ЧИТАЧІВ!

З №4 за 2013 р. журнал виходить під назвою:

«ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА».

Журнал приймає до публікації оригінальні роботи в галузі фізіології та біохімії рослин, генетики, селекції, клітинної й молекулярної біології, біотехнології, екології.

Умови публікації та правила для авторів залишаються незмінними.

ДОПОВНЕННЯ ДО ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ [Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 2. С. 177—183].


Журнал «ФизиологиЯ растений и генетика» (попередня назва «Физиология и биохимия культурных растений») публікує результати оригінальних досліджень, огляди, короткі повідомлення, методичні статті, що стосуються головних аспектів фізіології, біохімії, генетики і селекції рослин, клітинної і молекулярної біології, біотехнології та екології, а також рецензії на нові книги, інформацію про наукові з'їзди, координаційні наради, реферати депонованих статей.

Журнал друкує статті російською, українською та англійською мовами з резюме українською та англійською. Резюме статей публікуються у Biological Abstracts (Thomson Scientific, США), журнал індексується у BIOSIS Prewiews (Thomson Scientific, США).

Розрахований на широке коло фахівців у галузі фізіології і біохімії, генетики, селекції рослин, викладачів і студентів вузів.

Головний редактор – академік НАН України, д.б.н., професор В.В.Моргун.

Періодичність – 6 номерів на рік.

Підписку на журнал приймають усі відділення зв’язку.