Зміст №1

Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)
 1. Титул.
 2. Содержание.
 3. Рибалка О. І., Червоніс М. В., Моргун Б. В., Починок В. М., Поліщук С. С. Генетичні та селекційні критерії створення сортів зернових культур спирто-дистилятного напряму технологічного використання зерна. - C. 3-19.
 4. Грищук О. О., Коць С. Я., Волкогон М. В. Динаміка вмісту фітогормонів цитокінінової природи у коренях і бульбочках сої на ранніх етапах формування бобово-ризобіального симбіозу. - C. 20-28.
 5. Швецов С. Г., Еникеев А. Г. Взаимосвязь поглощения, выделения и регуляторного действия 2,4-Д в суспензионной культуре клеток сои. - C. 29-34.
 6. Заіменко Н. В., Дідик Н. П., Дзюба О. І., Закрасов О. В., Росіцька Н. В., Вітер А. В. Iндукція захисних реакцій на посуху у рослин кукурудзи анальцимом за різних зволоженості й типу ґрунту. - C. 35-44.
 7. Деркач К. В., Абраімова О. Є., Степневська Я. В., Сатарова Т. М. Вплив хлориду натрію на калюсогенний і регенераційний потенціали ліній кукурудзи плазми ланкастер. - C. 45-52.
 8. Маліченко С. М., Омельчук С. В., Маменко П. М., Коць С. Я. Ефективність, конкурентоспроможність і технологічність нових аналітично селекціонованих штамів бульбочкових бактерій сої. - C. 53-60.
 9. Рыщакова О. В., Молодченкова О. О., Петров С. А. Изучение активности изоцитратдегидрогеназы и содержания a-кетокислот в зерновках кукурузы при их прорастании в условиях водного дефицита. - C. 61-69.
 10. Чикалова В. А., Даскалюк А. П. Ростовая реакция корней на действие теплового шока как показатель теплоустойчивости гексаплоидной пшеницы. - C. 70-77.
 11. Задорожна О. А. Iдентифікація гена відновлення фертильності пилку (Rf1) у ліній соняшника за допомогою молекулярного SSR-маркера. - C. 78-83.
 12. Правила для авторов. - C. 84-90.
Comments