Зміст №2

Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)
 1. Титул.
 2. Содержание.
 3. Шлях незборимого пошуку.
 4. Макаренко О. А., Левицкий А. П. Физиологические функции флавоноидов в растениях. - C. 100-112.
 5. Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О. Стресс-протекторные эффекты салициловой кислоты и ее структурных аналогов. - C. 113-126.
 6. Давидова О. Є., Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Гаєвський А. П. Вплив комплексних хелатних мікродобрив і колоїдного розчину біогенних металів на адаптацію рослин пшениці до умов дефіциту фосфорного живлення. - C. 127-137.
 7. Циганкова В. А., Андрусевич Я. В., Бабаянц О. В., Пономаренко С. П., Медков А. І., Галкін А. П. Підвищення регуляторами росту імунітету рослин до патогенних грибів, шкідників і нематод. - C. 138-147.
 8. Грищук О. О., Коць С. Я. Здатність штамів і Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum до синтезу зеатину й гіберелінів in vitro. - C. 148-154.
 9. Иванов А. А. Совместное действие водного и солевого стрессов на фотосинтетическую активность листьев пшеницы разного возраста. - C. 155-163.
 10. Иванов А. А., Шабнова Н. И., Дунаева Ю. С., Кособрюхов А. А. Увеличение продолжительности жизни листьев пшеницы при обработке растений фунгицидом. - C. 164-172.
 11. Воробей Н. А. Селекція генетично маркованих бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum за симбіотичними властивостями. - C. 173-182.
Comments