Зміст №3

Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)
 1. Титул.
 2. Содержание.
 3. Рибалка О. І., Поліщук С. С., Кірдогло Є. К., Моргун Б. В. Генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю харчового напряму. - C. 187-205.
 4. Соколовська-Сергієнко О. Г., Кірізій Д. А. Iнтенсивність фотосинтезу та активність антиоксидантних ферментів листків озимої пшениці за різних умов мінерального живлення. - C. 206-212.
 5. Демиденко О. В. Фізіологічна активність сільськогосподарських культур та відтворення родючості чорноземів в агроценозах. - C. 213-221.
 6. Кондратюк Ю. Ю., Маменко П. М., Левішко А. С., Дрозденко Г. М., Коць С. Я. Порівняльний аналіз методів екстрагування та розділення білків для протеомного дослідження білкових профілів коренів і бульбочок сої. - C. 222-229.
 7. Адамовская В. Г., Молодченкова О. О., Безкровная Л. Я. Изменения активности фенилаланинаммиаклиазы при действии a-аминооксиуксусной кислоты и d-фенилаланина в проростках ярового ячменя и кукурузы, различающихся по устойчивости к фузариозу. - C. 230-237.
 8. Лучків О. М., Кобилецька М. С., Терек О. I. Вміст низькомолекулярних компонентів антиоксидантної системи у проростках кукурудзи і пшениці за дії саліцилату й інфікування Fusarium graminearum Schwabe. - C. 238-245.
 9. Руснак Т. О., Доліба I. М., Волков Р. А., Панчук I. I. Активність гваяколпероксидази у нокаутної лінії КО-Саt2 Arabidopsis thaliana за умов теплового стресу. - C. 246-253.
 10. Чижик О. В., Решетников В. Н., Филипеня В. Л., Горбацевич В. И., Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М. Влияние микроорганизмов на адаптацию клонированного посадочного материала древесно-кустарниковых видов рода Vaccinium. - C. 254-259.
 11. Якимчук Р. А. Цитогенетичні наслідки радіонуклідного забруднення 30-кілометрової зони через 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС. - C. 260-266.
 12. Шишлова Н. П. Влияние абиотических факторов на физико-химические характеристики семян озимого тритикале. - C. 267-274.
Comments