Зміст №6

Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)
  1. Титул.
  2. Содержание.
  3. Моргун В. В. Наукові здобутки Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України. - C. 463-477.
  4. Кочубей С. М., Шевченко В. В. Дослідження світлової фази фотосинтезу в Інституті фізіології рослин і генетики Національної академії наук України. - C. 478-487.
  5. Тищенко Е. Н. Генетическая инженерия с использованием генов метаболизма L-пролина для повышения осмотолерантности растений. - C. 488-500.
  6. Стасик О. О., Киризий Д. А., Прядкина Г. А. Фотосинтез и проблемы повышения продуктивности растений. - C. 501-516.
  7. Мордерер Є. Ю., Радченко М. П., Сичук А. М. Програмована загибель клітин при патогенезі, індукованому в рослинах гербіцидами. - C. 517-526.
  8. Жуков Б. С., Волкова Н. Е., Сиволап Ю. М. Гени ферментів каротиногенезу в ендоспермі кукурудзи. - C. 527-536.
  9. Маменко П. М., Дрозденко Г. М., Соболенко Л. Ю., Воробей Н. А., Кондратюк Ю. Ю. Ліпополісахаридний склад і метаболізм вуглеводів у контрастних за симбіотичними властивостями штамів і Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum. - C. 537-543.
  10. Астафурова Т. П., Моргалев Ю. Н., Боровикова Г. В., Зотикова А. П., Верхотурова Г. С., Зайцева Т. А., Постовалова В. М., Моргалева Т. А.Особенности концентрационной зависимости развития проростков пшеницы в водных дисперсных системах наночастиц платины. - C. 544-549.
Comments