Зміст №3

Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)
 1. Титул.
 2. Содержание.
 3. Егорова Н. А. Некоторые аспекты биотехнологии эфиромасличных растений: микроклональное размножение, синтез продуктов вторичного метаболизма in vitro. - C. 187-201.
 4. Иванова Э. А., Вафина Г. Х., Иванов Р. С. Анализ локализации протеазочувствительных сайтов Арг-Х в динамике супраструктур интерфазного хроматина при индукции ростового морфогенеза зрелых зародышей яровой и озимой пшеницы. - C. 202-211.
 5. Косаківська І. В., Бабенко Л. М., Скатерна Т. Д., Устінова А. Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази, вміст пігментів і розчинних білків у проростках пшениці сорту Ятрань 60. - C. 212-220.
 6. Соколова Д. А., Венгжен Г. С., Кравец А. П. Роль эпигенетического полиморфизма проростков кукурузы в реакциях на УФ-С облучение. - C. 221-229.
 7. Топчій Т. В., Починок В. М., Моргун Б. В. Стійкість ліній озимої пшениці, створених способом віддаленої гібридизації, до комплексу хвороб та шкідників. - C. 230-235.
 8. Маменко П. М. Формування симбіотичних систем і білковий склад коренів сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum, за різного водозабезпечення. - C. 236-244.
 9. Гончарук О. М., Бавол А. В., Дубровна О. В. Морфогенез в культурі апікальних меристем пагонів високопродуктивних сортів озимої пшениці. - C. 245-251.
 10. Вайнер А. А., Колупаев Ю. Е., Обозный А. И. Влияние экзогенного пролина на содержание пероксида водорода в проростках пшеницы и формирование индуцированной теплоустойчивости. - C. 252-258.
 11. Попроцька І. В. Зміни в полісахаридному комплексі клітинних стінок сім'ядолей проростків гарбуза за різного рівня донорно-акцепторних відносин у процесі проростання. - C. 259-266.
 12. Пикало С. В., Волощук С. І. Вивчення стійкості до засолення генотипів тритикале озимого з використанням культури ізольованих мікроспор. - C. 267-273.
Comments