Зміст №5

 1. Титул.
 2. Содержание.
 3. Киризий Д. А. Азот листа: фотосинтез и реутилизация. - C. 371-383.
 4. Тищенко Е. Н., Михальская С. И., Курчий В. М., Комисаренко А. Г. Генетическая трансформация кукурузы и пшеницы с использованием генов транскрипционных факторов: достижения и перспективы для практического применения. - C. 384-397.
 5. Дворак Е. П., Коць С. Я. Болезни сахарной свеклы бактериальной этиологии. - C. 398-404.
 6. Якимчук Р. А. Аналіз гліадинкодувальних локусів у мутантних рослин озимої пшениці, індукованих техногенним забрудненням природного середовища. - C. 405-413.
 7. Ламарі Н. П., Галаєва М. В., Файт В. І., Погребнюк О. О. Зв'язок SSR-маркерів з варіюванням щільності розміщення продихів у м'якої пшениці. - C. 414-424.
 8. Воробей Н. А., Коць С. Я., Кудрявченко Л. А., Пухтаєвич П. П. Біотехнологія отримання активних Tn5-мутантів Rhizobium galegae. - C. 425-433.
 9. Соколовська-Сергієнко О. Г., Капітанська О. С., Прядкіна Г. О., Стасик О. О. Антиоксидантна і фотопротекторна системи фотосинтетичного апарату озимої пшениці за дії мікродобрива, хелатованого бурштиновою кислотою. - C. 434-443.
 10. Гришко В. М., Зубровська О. М. Вплив важких металів на процеси пероксидного окиснення та склад ліпідних компонентів поверхневого шару кутикули листків деревних рослин. - C. 444-451.
 11. Моргун В. В., Коць С. Я. Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку (за матеріалами V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин). - C. 452-459.
Comments