Аспірантура

Інститут щорічно оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія та біохімія (спеціалізації: фізіологія рослин, генетика). 


Ознайомитись з освітньо-науковою програмою Інституту

Термін навчання 4 роки. Прийом документів - з 1 серпня до 12 вересня 2024 р 

Вступні іспити в аспірантуру зі спеціальності та іноземної мови – у другій-третій декаді вересня.

Завантажити Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 091 "Біологія та біохімія"(2023)

Завантажити Правила прийому до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України(2024)

Для організації прийому вступників в аспірантуру наказом директора Інституту утворюється приймальна комісія, яка працює відповідно до Положення про приймальну комісію

Право на освітню діяльність Інституту у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні затверджено наказом Міністерства освіти і науки України "Про ліцензування освітньої діяльності" від 16.06.2017 р. №123-л (ліцензований обсяг 6 осіб).

Інформація про аспірантів Інституту (2022) – здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія.

Інформація про аспірантів Інституту (2023) – здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Інституту.

До 2016 р. прийом в аспірантуру Інституту здійснювався за двома науковими спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин і 03.00.15 – генетика (згідно з Переліком 2011 року).

Із 2017 р. Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації фізіологія рослин, генетика) відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Перелік 2015 року).

Із 2023 р. Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 091 Біологія та біохімія (спеціалізації фізіологія рослин, генетика) відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Перелік 2015 року). 

Перелік наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Перелік галузей знань і спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015 року)

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти”:

Контакти для довідок:

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17

Тел. +38 (044) 257-00-14, 257-51-50

Електронна пошта: plant@ifrg.kiev.ua