Oсвітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма (ОНП) розроблена для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі біології в аспірантурі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Програма встановлює:

- нормативний зміст навчання в аспірантурі, обсяг і рівень засвоєння знань та навичок у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики доктор філософії за спеціальністю 091. Біологія;

- перелік та обсяг навчальних дисциплін підготовки докторів філософії, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма Інституту фізіології рослин і генетики НАН України є обов’язковою при підготовці здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 091. Біологія, використовується для цілей ліцензування та акредитації, під час розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик.

Програма призначена для сертифікації докторів філософії та атестації випускників аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Якщо Ви бажаєте залучитись до обговорення освітньо-наукової програми Інституту, просимо подати Ваші пропозиції та зауваження через ►електронну форму◄

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії в галузі біології (редакція 2020 р.)

План навчального процесу 

Графік навчального процесу 

Архів:

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії в галузі біології  (редакція 2017 р.)

План навчального процесу (2017 р.)

Графік навчального процесу (2017 р.)