Відділ фізіології та екології фотосинтезу

        Відділ створено в 1959 р. Першим завідувачем відділу був чл.-кор. АН УРСР, д-р біол. наук А.С. Оканенко, з 1979 р. відділ очолював д-р біол. наук, професор Б.І. Гуляєв, з 2000 по 2008 рр. — д-р біол. наук Т.М. Шадчина. З 2009 р. відділом керує д-р біол. наук О.О. Стасик. Результати досліджень співробітників відділу відзначені Державною премією СРСР, Державною премією УРСР у галузі науки і техніки і двічі — премією імені М.Г. Холодного НАН України, опубліковані в 11 монографіях, захищені 30 авторськими свідоцтвами та патентами. У відділі підготовлено 44 кандидатів і 9 докторів наук. Роботи відділу проводяться за активної співпраці із закордонними дослідницькими лабораторіями: Колчестерського університету, Університету Данді, Шотландського інституту рослинництва, Ротамстедської дослідної станції (Велика Британія), Університету Балеарських островів (Іспанія), Університету штату Вашингтон (США). Основні наукові напрями:

Завідувач відділу

СТАСИК Олег Остапович

Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук,

лауреат премії імені М.Г. Холодного НАН України

e-mail: phot-ecol@ifrg.kiev.ua,

            o_stasik@yahoo.com

Фундаментальні та прикладні результати