Журнал "Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин"

Дата публікації допису: Feb 29, 2016 2:1:25 AM

Інститут став співзасновником науково-практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». Журнал є офіційним науковим виданням Українського інституту експертизи сортів рослин та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, які також є його співзасновниками. Сайт журналу http://journal.sops.gov.ua/

Періодичність видання з 2016 року чотири рази в рік (1 раз у квартал).

Статті публікуються українською, російською чи англійською мовами.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» (додаток 12 до наказу) журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, за двома галузями наук – сільськогосподарськими та біологічними.

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті http://www.nbuv.gov.ua/ Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

До складу редакційної колегії входить 36 докторів наук у тому числі 10 іноземних членів.

Головний редактор – академік НАН України, д.б.н., професор В.В.Моргун

Шеф-редактор – д.е.н., професор С.І.Мельник.

Передплату «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» можна оформити в усіх пунктах передплати та відділеннях зв’язку. Передплатний індекс – 89273.

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.