Оголошення про прийом в аспірантуру в 2014 р.

Дата публікації допису: Jul 25, 2012 10:38:43 AM

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

оголошує в 2014 році прийом до аспірантури за спеціальностями

03.00.12 – фізіологія рослин, 03.00.15 – генетика

Початок навчання в аспірантурі – з 1 листопада.

Прийом документів – до 10 вересня.

Термін навчання:

3 роки – з відривом від виробництва.

Прийом документів – до 10 вересня.

Вступники подають такі документи:

         1.     Заява на ім’я директора інституту, у заяві слід вказати іноземну мову, з якої буде здаватися вступний іспит.

         2.     Особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.

         3.     Характеристика з останнього місця роботи.

         4.     Витяг з трудової книжки (за наявності).

         5.     Автобіографія.

         6.     Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу.

         7.     Витяг з протоколу засідання ради для осіб, які рекомендовані в аспірантуру безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу (за наявності).

         8.     Медична довідка за формою № 286 із записом про можливість навчання в аспірантурі.

         9.     Три фотокартки 3 х 4 см.

       10.     Список опублікованих наукових робіт або наукова доповідь (реферат) за обраною спеціальністю.

       11.     Довідка про заробітну плату.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Іногородні на час навчання в аспірантурі з відривом від виробництва забезпечуються місцем у гуртожитку.

Дати вступних іспитів у 2014 р.:

спеціальність – 16 вересня 2014 р.,

іноземна мова – 19 вересня 2014 р.,

філософія – 26 вересня 2014 р.

За довідками звертатись за адресою: 03022, Київ, вул. Васильківська, 31/17, кімн. 104

телефони для довідок: (044) 257-00-14, 257-51-50

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Типова програма іспиту зі спеціальності (див. нижче)