ХIІІ конференція молодих вчених

Дата публікації допису: Feb 29, 2016 2:48:0 PM

19-20 травня 2016 р., м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

ХIІІ конференція молодих дослідників "Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології  рослин і мікроорганізмів"

19-20 мая 2016 г., г. Киев, Институт физиологии растений и генетики НАН Украины

ХIІІ конференция молодых ученых "Научные, прикладные и образовательные аспекты физиологии, генетики, биотехнологии растений и микроорганизмов"

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Фізіологія і біохімія рослин.

2. Генетика рослин і мікроорганізмів.

3. Біотехнологія і мікробіологія.

4. Сучасні проблеми біологічної освіти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Голова оргкомітету: академік НАН України Моргун Володимир Васильович

Заступники голови: чл.-кор. НАН України  Коць Сергій Ярославович, чл.-кор. НАН України Швартау Віктор Валентинович

Секретар: к.б.н. Бавол Андрій Васильович, email:  ifrg_conf_2016@ukr.net

Члени оргкомітету:

        к.б.н. Починок Віталій Михайлович

        к.б.н. Бавол Андрій Васильович

        к.б.н. Катеринчук Олександр Михайлович

        к.б.н. Веселовська Лілія Ігорівна

        к.б.н. Сандецька Надія Василівна

        м.н.с. Тарасюк Оксана Іванівна

        пров.інж. Воронова Світлана Сергіївна

Учасники — молоді дослідники віком до 35 років.

Форми участі: заочна та очна (усна доповідь, стендова доповідь або участь без доповіді).