Видатні вчені

В Інституті у різні роки працювали видатні вчені, зокрема:

академік АН УРСР і ВАСГНІЛ, заслужений діяч науки УРСР Петро Антипович Власюк,

академік НАН України Герой Соціалістичної Праці Сергій Михайлович Гершензон,

академік АН УРСР Андрій Михайлович Гродзинський,

академік НАН України Дмитро Михайлович Гродзинський,

академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України Ігор Миколайович Гудков,

член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Дмитрієв,

академік АН УРСР Олександр Іванович Душечкін,

член-кореспондент АН УРСР лауреат Ленінської премії Володимир Павлович Зосимович,

член-кореспондент АН УРСР Андрій Васильович Манорик,

член-кореспондент АН УРСР Аркадій Семенович Оканенко

та багато інших відомих учених.