Науково-теоретичний журнал

З 2018 р. журнал «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКА» має власний сайт http://www.frg.org.ua/

Міжнародний стандартний серіальний код ISSN паперової версії – ISSN 2308-7099;

Скорочення назви відповідно до ISSN для оформлення посилань – Fiziol. rast. genet.;

Засновниками видання є Національна академія наук України та Інститут фізіології рослин і генетики НАН України;

Журнал започаткований у липні 1969 р.;

Періодичність виходу видання у світ раз у два місяці – 6 номерів на рік.

Попередня назва до № 4, 2013 р. – «Физиология и биохимия культурных растений».

Рецензований науковий журнал відкритого доступу. Публікує результати оригінальних досліджень, огляди, короткі повідомлення та методичні статті стосовно головних аспектів фізіології, біохімії, генетики і селекції рослин, клітинної й молекулярної біології, біотехнології та екології, а також статті з історії науки, рецензії на нові книги, інформації про наукові з'їзди, координаційні наради, ювілеї.

Журнал публікує статті українською та англійською мовами з резюме українською та англійською.

Розрахований на широке коло фахівців у галузі фізіології та біохімії рослин, генетики, селекції, викладачів та студентів вузів.

Видання індексується CrossRef і Google Scholar.

У 2010 р. Інститут уклав угоду про співпрацю з ВІНІТІ РАН. В рамках цієї угоди після виходу чергового номеру редакція надсилає один примірник журналу до ВІНІТІ. Журнал представлений в базі даних електронного каталогу ВІНІТІ. Відповідно до угоди щорічно ВІНІТІ подає відомості в світову довідкову систему з періодичних видань "Ulrich's Periodicals Directory" про реферування журналу «ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА» в Реферативному журналі ВІНІТІ РАН. З 1995 р. журнал «ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА» представлений в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал представлений в електронному каталозі наукової періодики України на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Журнал «Фізіологія рослин і генетика» включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі біологічних наук з присвоєнням категорії "Б" (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975).

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, АВТОРІВ І ЧИТАЧІВ!

Умови публікації та правила для авторів на сайті журналу http://www.frg.org.ua/uk/journal/author.htm.

Рекомендації зі складання списків літератури подано у «Доповненні до правил для авторів журналу «Фізіологія рослин і генетика»» [Фізіологія рослин і генетика. 2018. Т. 50. № 2. С. 177–183].

Головний редактор – академік НАН України, д-р біол. наук, проф. Моргун Володимир Васильович.

Заступники головного редактора:

    член-кореспондент НАН України, д-р біол. наук, проф. Коць Сергій Ярославович,

    д-р біол. наук, старш. наук. співроб. Дубровна Оксана Василівна.

Адреса редакції журналу «Фiзiологiя рослин i генетика»:

03022 Київ 22, вул. Васильківська, 31/17

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Телефон +38(044)2570114, е-mail: editor@ifrg.kiev.ua

Підписку на журнал приймають усі відділення зв'язку.