Зміст №1

Зміст: | Бібліографія (ДСТУ) | Бібліографія (MLA)

 1. Титул.

 2. Содержание.

 3. Radenovič Č. N., Maksimov G. V., Grodzinskij D. M. Mechanisms of lithium action on generation of membrane potential oscillations of the Nitella cell. - C. 3-14.

 4. Radenovič Č. N., Maksimov G. V., Grodzinskij D. M. Identification of organic molecules in kernels of maize inbred lines displayed with infrared spectra. - C. 15-24.

 5. Моргун Б. В., Степаненко О. В., Степаненко А. І., Рибалка О. І. Молекулярно-генетична ідентифікація поліморфізму генів Wx у гібридах м'якої пшениці за допомогою мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій. - C. 25-35.

 6. Чеботар Г. О., Нагуляк О. І., Чеботар С. В., Моцний І. І., Сиволап Ю. М. Зв'язок між генами короткостебловості та морозостійкістю озимої м'якої пшениці. - C. 36-46.

 7. Гришко В. М., Зубровська О. М. Накопичення важких металів та перебіг вільнорадикальних реакцій в асиміляційних органах деревних рослин в умовах забруднення. - C. 47-57.

 8. Бавол А. В., Воронова С. С., Дубровна О.В. Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсів м'якої пшениці. - C. 58-65.

 9. Тарасюк О. І., Починок В. М. Вміст у листках азоту та продуктивність ліній озимої м'якої пшениці, унікальних за хлібопекарськими властивостями. - C. 66-73.

 10. Матвєєва Н. А., Дробот К. О. Накопичення фруктозовмісних вуглеводів у культурі трансгенних коренів лікарських рослин. - C. 74-79.

  1. Юбилейные даты

 11. Наталія Юріївна Таран (до 60-річчя від дня народження). - C. 80-81.

 12. Правила для авторов. - C. 82-89.