Зміст №5

Зміст: | Бібліографія (ДСТУ) | Бібліографія (MLA)

  1. Титул.

  2. Содержание.

  3. Тищенко Е. Н., Моргун Б. В. Генетическая инженерия по повышению осмотолерантности культурных злаковых растений с использованием генов транскрипционных факторов DREB и AREB/ABF. - C. 371-392.

  4. Киризий Д. А. Фотосинтез и донорно-акцепторные отношения между органами как составляющие продукционного процесса пшеницы. - C. 393-419.

  5. Кляченко О. Л., Лиханов А. Ф., Грахов В. П. Барьерные функции перикарпиев сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) различных генотипов. - C. 420-429.

  6. Пикало С. В., Дубровна О. В., Бавол А. В. Цитологічний аналіз стійких до осмотичного стресу калюсних культур тритикале та регенерантів із них. - C. 430-439.

  7. Михалків Л. М. Вплив лектину на азотфіксувальну активність та відновлення нітратів у рослинах люцерни, інокульованої ризобіями, на фоні різного водозабезпечення. - C. 440-446.

  8. Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. Захисні реакції рослин пшениці за дії фузаріозної інфекції, саліцилової та жасмонової кислот. - C. 447-458.