Зміст №6

Зміст: | Бібліографія (ДСТУ) | Бібліографія (MLA)

 1. Титул.

 2. Зміст.

 3. Моргун В. В., Якимчук Р. А. Мутагенна активність радіонуклідних забруднень ближньої зони Чорнобильської АЕС у віддалені строки після аварії. - C. 463-473.

 4. Кляченко О. Л. Взаимосвязь содержания каротиноидов в листьях сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) и сахаронакапливающей способности корнеплодов. - C. 474-482.

 5. Мельник В. М., Коць С. Я. Формування і функціонування симбіотичних систем соя—Bradyrhizobium japonicum за різного водозабезпечення. - C. 483-490.

 6. Сергєєва Л. Є., Михальська С. І., Курчій В. М., Тищенко О. М. Вміст вільного проліну в проростках кукурудзи як показник швидких реакцій на дію летальних осмотичних стресів in vitro. - C. 491-496.

 7. Рязанова М. Є., Бацманова Л. М., Коваленко М. С., Михальська Л. М., Швартау В. В. Вплив іонів міді та рН середовища на антиоксидантну активність у тканинах коренів проростків озимої пшениці. - C. 497-504.

 8. Бабенко Л. М. Вплив температури на пігментний склад і вміст розчинних білків у контрастних за ознакою термостійкості сортів пшениці (Triticum aestivum L.). - C. 505-513.

 9. Горбатюк І. Р., Гнатюк І. С., Банникова М. О., Тараненко А. М., Моргун Б. В. Вплив регуляторів росту на регенераційну здатність калюсу м'якої пшениці сорту Зимоярка. - C. 514-525.

 10. Воробей Н. А., Коць С. Я., Кудрявченко Л. А., Караушу О. В. Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту. - C. 526-535.

 11. Бавол А. В., Лялько І. І., Воронова С. С., Гончарук О. М., Дубровна О. В. Перебіг мейозу в генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації. - C. 536-544.

 12. Виступ академіка НАН України В. В. Моргуна на науково-практичній конференції "День поля". - C. 545-549.

 13. Содержание тома 47. - C. 550-552.