Біотехнологічні розробки Інституту

ВІДДІЛИ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІПШЕННЯ РОСЛИН

ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України займає лідируючі позиції в галузі розробки теоретичних і практичних засад біотехнологічного поліпшення сільськогосподарських рослин та одержання цим шляхом багатьох сортів-інновацій злакових культур. Ключовим напрямом його діяльності є створення нових сортів із високим генетично детермінованим потенціалом продуктивності і якості та підвищеною адаптацією до стресових чинників довкілля.     В Інституті вперше в Україні почали використовуватись комплексні технології генетичного поліпшення рослин із застосуванням біотехнологічних підходів та методів молекулярної селекції. Інтенсивно розробляються новітні молекулярні біотехнології з використанням різноманітних стратегій, в тому числі спрямованих на отримання стійких форм шляхом інтеграції в геном культурних рослин чужорідних генів, здатних на генетичному рівні контролювати процеси стійкості. Співробітники Інституту є піонерами в Україні з розробки технологій коротких інтерферуючих РНК, зокрема біотехнологічних підходів отримання стійких до абіотичних стресів сільськогосподарських рослин. Розроблено оригінальну систему методів генетичної трансформації культурних рослин. Методами генетичної інженерії отримано трансгенні рослини пшениці, кукурудзи, соняшника з підвищеним рівнем стійкості до водного дефіциту. Селекція сучасних київських сортів озимої пшениці, які широко висіваються в Україні і за її межами, ведеться на основі новітніх методів біотехнології. Ми готові співпрацювати з науковими установами та фірмами, які цікавляться сучасними методами генетичного поліпшення рослин. Науковці Інституту надають консультативні послуги.

Провідний науковий співробітник відділу генетичного поліпшення рослин, доктор біологічних наук

Дубровна Оксана Василівна, моб. тел.: 067-503-87-30

Завідувач відділом генетичної інженерії, кандидат біологічних наук

Михальська Світлана Іванівна, моб. тел.: 050-380-65-15