Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 07.05.2019 р. № 612 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.212.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.12 «Фізіологія рослин» та 03.00.15 «Генетика» строком до 31 грудня 2020 р. та згідно з наказом МОН від 23.04.2021 р. № 462 її діяльність подовжено до 1 жовтня 2021 р.

Голова спецради:

МОРГУН Володимир Васильович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор Інституту, спеціальність 03.00.15.

Заступник голови:

КОЦЬ Сергій Ярославович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту, спеціальність 03.00.12.

Вчений секретар спецради (тел. +38 (044) 257-00-40):

МОРДЕРЕР Євген Юлійович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту, спеціальність 03.00.12.