Спеціалізована вчена рада

Про затвердження спеціалізованої ради Д26.212.01

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень атестаційної колегії» № 1309 від 25.10.2023 р. щодо затвердження складу спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук та № 1543 від 20.12.2023 р. щодо внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради затверджено створення в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України спеціалізованої ради з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук Д 26.212.01 терміном на три роки.

Профіль ради: 03.00.12 «Фізіологія рослин», 03.00.15 «Генетика»

Персональний склад спеціалізованої ради з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук Д 26.212.01:

Голова ради:

1. МОРГУН Володимир Васильович, д.б.н., професор, директор, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.15«Генетика».

Заступник голови:

2. КОЦЬ Сергій Ярославович, д.б.н., професор, заступник директора, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.15 «Генетика».

Заступник голови:

3. МОРДЕРЕР Євген Юлійович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин».

Вчений секретар:

4. ПУХТАЄВИЧ Петро Петрович, к.б.н., науковий співробітник відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.15 «Генетика».

Члени ради:

5. ДУБРОВНА Оксана Василівна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.15 «Генетика».

6. КІРІЗІЙ Дмитро Анатолійович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин».

7. КОЛУПАЄВ Юрій Євгенович, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин».

8. КОСАКІВСЬКА Ірина Василівна, д.б.н., професор, завідувач відділу Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин».

9. КУР’ЯТА Володимир Григорович, д.б.н., професор, професор кафедри, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин».

10. МОРГУН Богдан Володимирович, д.б.н., заступник директора, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, спеціальність 03.00.15 «Генетика».

11. ПРЯДКІНА Галина Олексіївна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.15 «Генетика».

12. РИБАЛКА Олександр Ілліч, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Селекційно-генетичний Інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, спеціальність 03.00.15 «Генетика».

13. СТАСИК Олег Остапович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.12.

14. ШВАРТАУ Віктор Валентинович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин».

15. ШЕВЧЕНКО Віктор Валентинович, д.б.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.12 «Фізіологія рослин».

16. ЯКИМЧУК Руслан Андрійович, д.б.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут фізіології рослин і генетики, спеціальність 03.00.15 «Генетика».