Інформація для аспірантів

Інформація про аспірантів Інституту – здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ:

Освітньо-наукова робота в аспірантурі під час карантинних заходів та організація дистанційного навчання:

  • проведення занять з аспірантами в режимі онлайн;

  • робота над дисертацією, підготовка наукових статей та тез конференцій;

  • проведення досліджень із дотриманням протиепідемічних вимог.

Розклади занять:

2017–2018 рр.◄ ►2018–2019 рр.◄ ►2019–2020 рр.◄ ►2020–2021 рр.

► Розклад контрольних заходів

► Результати атестації аспірантів ◄

► Анкети для опитування аспірантів ◄

► Відповідність підсумкової оцінки (в балах за 100-бальною шкалою) оцінці за шкалою ЄКТС та за національною шкалою ◄

► Матеріально-технічна база

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ:

Сайт Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні та має на меті застосовувати спільний досвід США і України.

Тут можна знайти, зокрема, вебінари із серії “Академічна доброчесність”:

► Короткі поради: Написання огляду літератури

► Короткі поради: Оформлення списків джерел. Цитування та посилання

► Короткі поради: Редагування наукових текстів

► Вебінар та матеріали: Академічна доброчесність в точних науках

► Корисні матеріали та посилання на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

АНКЕТИ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ:

► Анкета 1 ◄

► Анкета 2 ◄