Відділ генетичного поліпшення рослин

   Відділ створено академіком НАН України В.В. Моргуном у 2011 р. на базі відділу експериментального мутагенезу, який започаткований у 1966 р. лауреатом Ленінської премії чл.-кор. АН УРСР, д-ром біол. наук, професором В.П. Зосимовичем. У 1967—1973 рр. відділом експериментального мутагенезу керував д-р біол. наук, професор П.К. Шкварніков. Із 1974 р. й до сьогодні відділ очолює академік НАН України, д-р біол. наук, професор В.В. Моргун.

У структурі відділу працюють три лабораторії: оригінального насінництва, якості зерна, захисту рослин.

Наукові досягнення відділу та створені сорти і гібриди рослин здобули високу оцінку та широке визнання далеко за межами України. Дослідження вчених відділу з проблем гетерозису, генетичних основ мутаційної селекції, створення принципово нового типу напівкарликових пшениць відзначені Державною премією СРСР в галузі науки і техніки, трьома Державними преміями України в галузі науки і техніки, премією президентів академій наук України, Білорусі і Молдови, преміями імені В.Я. Юр’єва та імені Л.П. Симиренка НАН України.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у створенні й широкому впровадженні високопродуктивних сортів зернових культур, багаторічну плідну наукову та громадську діяльність В.В. Моргуну присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави.

В.В. Моргун є засновником широковідомої наукової школи з експериментального мутагенезу та теоретичних основ селекції рослин. Наукові праці співробітників відділу органічно поєднують фундаментальні дослідження з вирішенням актуальних прикладних проблем державного значення. В.В. Моргун зі співавторами створив понад 150 сортів і гібридів різних культур (пшениця, кукурудза та ін.), занесених до Державного реєстру сортів України. Наукова новизна закріплена більш як 200 авторськими свідоцтвами і патентами. Видано та забезпечується дія і науковий супровід понад 3 тисячі ліцензійних договорів на використання сортів селекції відділу у виробництві. Районовані сорти й гібриди експонувались на численних виставках і були відзначені медалями, почесними дипломами і грамотами. Створені співробітниками відділу сорти злакових культур упродовж 38 років висіваються на полях України та країн СНД. Площа посівів цих сортів у різні роки становила від 1 до 5,5 млн. га, що є вагомим внеском у вирішення проблеми продовольчої безпеки.

Основні наукові напрями:

Фундаментальні та прикладні результати

Завідувач відділу

МОРГУН Володимир Васильович

Доктор біологічних наук,

професор, академік НАН України,

Герой України,

заслужений діяч науки і техніки України,

двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

лауреат Державної премії СРСР у галузі науки і техніки,

лауреат премії президентів академій наук України, Білорусі і Молдови,

лауреат премії імені В.Я. Юр’єва НАН України та премії НААН України "За видатні досягнення в аграрній науці",

удостоєний Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України,

має Відзнаки НАН України «За наукові досягнення» та «За підготовку наукової зміни», інші нагороди,

почесний академік Угорської академії наук,

почесний доктор і почесний професор низки університетів України

тел./факс: (+380 44) 257-51-50

e-mail: vvmorgun@ifrg.kiev.ua