Відділ генетичної інженерії

Завідувач відділу

МИХАЛЬСЬКА Світлана Іванівна

Кандидат біологічних наук

e-mail: mykhalskasvitlana@gmail.com

 

      Відділ заснований у 1995 р. під керівництвом д-ра біол. наук Б.О. Левенка. У 2001–2018 рр. відділ очолювала лауреат премії імені В.Я. Юр'єва НАН України д-р біол. наук О.М. Тищенко. З 2018 р. відділом керує кандидат біол. наук С.І. Михальська. Наукові розробки співробітників відділу опубліковані у 7 монографіях, 138 статтях, виданих в Україні й за кордоном, захищені 8 патентами, 2 авторськими свідоцтвами.

Основні наукові напрями:

Фундаментальні та прикладні результати