Відділ симбіотичної азотфіксації

Завідувач відділу

КОЦЬ Сергій Ярославович

Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премій НАН України імені М.Г. Холодного, імені Д.К. Заболотного та імені В.Я. Юр'єва, премії НААН України "За видатні досягнення в аграрній науці"

тел./факс: (+380 44) 257-31-08

e-mail: kots@ifrg.kiev.ua

      Відділ симбіотичної азотфіксації ІФРГ НАН України (до 1984 р. — відділ взаємовідносин рослин і нижчих організмів) створено в 1962 р. на базі лабораторії фізіології дії ізотопів. У різні роки відділ очолювали чл.-кор. АН УРСР, д-р біол. наук, професор А.В. Манорик, д-р біол. наук, професор, лауреат премії імені М.Г. Холодного НАН України Ю.П. Старченков. Із 1998 р. керівником відділу є д-р біол. наук, професор С.Я. Коць. Співробітники відділу є авторами понад 15 монографій, 30 патентів і авторських свідоцтв, а також понад 500 статей у провідних фахових наукових виданнях.

Наукові праці співробітників відділу отримали визнання наукової громадськості. Вони удостоєні двох  Державних премій України в галузі науки і техніки, премії імені М.Г. Холодного та премії імені Д.К. Заболотного НАН України, медалі та п’ятьох премій НАН України для молодих вчених, премії Кабінету Міністрів України та премії Верховної Ради України для молодих вчених.

Відділ має тісні наукові зв’язки з Університетом Західної Угорщини, Інститутом фізіології рослин ім. академіка М. Попова Болгарської АН, Інститутом кормових культур Болгарської АН, Інститутом біохімії і фізіології рослин і мікроорганізмів РАН, Інститутом фізіології рослин ім. К.А. Тимірязєва РАН, Всеросійським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської мікробіології РАСГН, Інститутом біохімії ім. О.М. Баха РАН, Інститутом генетики і цитології НАН Білорусі.

Із часу створення у відділі підготовлено 4 доктори і 26 кандидатів наук. Зараз у відділі працює 17 наукових співробітників, серед яких 2 доктори, 12 кандидатів біологічних і 1 кандидат хімічних наук.

Основні наукові напрями:

Фундаментальні та прикладні результати

Бактеріальні добрива:

- нешкідливі для людей, тварин і довкілля;

- підвищують стійкість рослин до фітопатогенів;

- поліпшують агрофізичні, агрохімічні та біологічні властивості ґрунтів;

- суттєво знижують потребу рослин у мінеральних азотних добривах;

- придатні до одночасної обробки посівного матеріалу разом із протруювачами.

Препарати випускаються у рідкій формі та на твердому носії.

Мікроорганізми, що входять до складу цих препаратів, продукують низку біологічно активних речовин — вітамінів, фітогормонів та ін., які сприяють формуванню потужних популяцій корисної ґрунтової 

мікрофлори, що позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, сприяючи підвищенню їх урожайності.

Оновлений каталог 2016 р. "Мікробіологічні препарати для сільського господарства" доступний для скачування (IFRG_Katalog_MikrobPreparaty.pdf)