Відділ фізіології дії гербіцидів

    Відділ засновано у 1966 р. З тих пір і до 2000 р. його очолював канд. біол. наук Ю.Г. Мережинський. З 2000 р. відділом керує д-р біол. наук Є.Ю. Мордерер. Співробітники відділу є авторами 5 монографій, 25 патентів і авторських свідоцтв, 125 статей у провідних фахових наукових виданнях. Значна частина досліджень здійснюється у співпраці з провідними світовими компаніями, виробниками засобів захисту рослин: «Байєр» та «БАСФ» (Німеччина), «Дюпон» і «Доу Агросаєнсис» (США), «Мактешим-Аган» (Ізраїль). Наукові досягнення відділу здобули високу оцінку. За цикл робіт «Фізіологічні основи регуляції вибірної фітотоксичності гербіцидів» канд. біол. наук Ю.Г. Мережинський, д-р біол. наук Є.Ю. Мордерер, д-р біол. наук В.В. Швартау у 2005 р. були відзначені премією імені М.Г. Холодного НАН України. Ті самі співробітники у складі авторського колективу роботи «Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур’янами» у 2010 р. були удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки. Основні наукові напрями:

Фундаментальні та прикладні результати

Завідувач відділу

МОРДЕРЕР Євген Юлійович

Доктор біологічних наук,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

лауреат премії імені М.Г. Холодного НАН України

тел./факс: (+380 67) 263-84-50

e-mail: morderer@ifrg.kiev.ua