Відділ фізіології дії гербіцидів

Відділ засновано у 1966 р. З тих пір і до 2000 р. його очолював канд. біол. наук Ю.Г. Мережинський. З 2000 р. відділом керує д-р біол. наук Є.Ю. Мордерер. Співробітники відділу є авторами 5 монографій, 25 патентів і авторських свідоцтв, 125 статей у провідних фахових наукових виданнях. Значна частина досліджень здійснюється у співпраці з провідними світовими компаніями, виробниками засобів захисту рослин: «Байєр» та «БАСФ» (Німеччина), «Дюпон» і «Доу Агросаєнсис» (США), «Мактешим-Аган» (Ізраїль). Наукові досягнення відділу здобули високу оцінку. За цикл робіт «Фізіологічні основи регуляції вибірної фітотоксичності гербіцидів» канд. біол. наук Ю.Г. Мережинський, д-р біол. наук Є.Ю. Мордерер, д-р біол. наук В.В. Швартау у 2005 р. були відзначені премією імені М.Г. Холодного НАН України. Ті самі співробітники у складі авторського колективу роботи «Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур’янами» у 2010 р. були удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки. Основні наукові напрями:

  • механізми взаємодії гербіцидів у комплексах;

  • механізми індукованого гербіцидами патогенезу;

  • розробка технологій захисту посівів сільськогосподарських культур від бур’янів.

Фундаментальні та прикладні результати

  • Встановлено, що в разі комплексного застосування гербіцидів зміни вибірної фітотоксичності за рахунок ефекту взаємодії відбуваються незалежно для кожного з компонентів комплексу.

  • Визначені класи гербіцидів, за комплексування яких характер взаємодії константний, та комплекси, що можуть змінювати антагоністичну взаємодію на адитивну або синергічну при збільшенні фітотоксичної дії одного з компонентів.

  • Показано, що фітотоксичність гербіцидів інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази реалізується через активну реакцію рослин, яка включає утворення та трансформацію активних форм кисню.

  • Розроблено біосенсорні методи визначення залишків гербіцидів за інгібуванням активності ферментів сайтів їх дії.

  • Розроблено та впроваджено екологічно безпечні технології контролювання бур’янів у посівах зернових колосових, кукурудзи, ріпаку, овочевих культур.

Завідувач відділу

МОРДЕРЕР Євген Юлійович

Доктор біологічних наук,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

лауреат премії імені М.Г. Холодного НАН України

тел./факс: (+380 67) 263-84-50

e-mail: morderer@ifrg.kiev.ua