Оголошення про прийом до аспірантури

Дата публікації допису: Jul 25, 2012 10:38:43 AM

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

оголошує в 2015 році прийом до аспірантури за спеціальностями

03.00.12 – фізіологія рослин, 03.00.15 – генетика

Початок навчання в аспірантурі – з 1 листопада.

Прийом документів – до 10 вересня.

Термін навчання:

3 роки – з відривом від виробництва.

Вступники подають такі документи:

1. Заява на ім’я директора інституту, у заяві слід вказати іноземну мову, з якої буде здаватися вступний іспит.

2. Особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.

3. Характеристика з останнього місця роботи.

4. Витяг з трудової книжки (за наявності).

5. Автобіографія.

6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу.

7. Витяг з протоколу засідання ради для осіб, які рекомендовані в аспірантуру безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу (за наявності).

8. Медична довідка за формою № 086/о із записом про можливість навчання в аспірантурі.

9. Три фотокартки 3 х 4 см.

10. Список опублікованих наукових робіт або наукова доповідь (реферат) за обраною спеціальністю.

11. Довідка про заробітну плату.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Документи подаються у картонній теці.

Прийом документів – до 10 вересня.

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Іногородні на час навчання в аспірантурі з відривом від виробництва забезпечуються місцем у гуртожитку.

Дати вступних іспитів у 2015 р.:

спеціальність – 14 вересня 2015 р.,

філософія – 17 вересня 2015 р.,

іноземна мова – 24 вересня 2015 р.

Для подачі документів звертатись за адресою: 03022, Київ, вул. Васильківська, 31/17, кімн. 104

телефони для довідок: (044) 257-00-14, 257-51-50

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Типова програма іспиту зі спеціальності (див. нижче)