XIV конференція молодих вчених

Дата публікації допису: Feb 29, 2016 2:48:0 PM

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». Конференція буде проходити 23–24 жовтня 2019 р. в м. Києві на базі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Фізіологія і біохімія рослин.

2. Генетика і селекція рослин та мікроорганізмів.

3. Біотехнологія і мікробіологія.

4. Сучасні проблеми біологічної освіти.

РЕЄСТРАЦІЯ І ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі у конференції необхідно до 1 серпня 2019 року надіслати реєстраційну форму та до 17 вересня 2019 року тези доповіді на електронну адресу оргкомітету ifrg_conf_2019@ukr.net

Строки приймання матеріалів продовжено до 17 вересня 2019 р.

Матеріали конференції, надіслані після 17 вересня, розглядатися не будуть.

Щиро сподіваємось на Вашу участь у конференції  і подальшу плідну співпрацю. Будемо вдячні Вам, якщо Ви проінформуєте про цей лист Ваших колег і потенційних авторів, які б могли бути зацікавлені в участі у цій конференції.

Детальну інформацію про конференцію див. у прикріплених файлах.

З найкращими побажаннями,

Оргкомітет

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе ХIV конференции молодых исследователей «Научные, прикладные и образовательные аспекты физиологии, генетики, биотехнологии растений и микроорганизмов». Конференция будет проходить 23–24 октября 2019 г. в г. Киеве на базе Института физиологии растений и генетики НАН Украины.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Физиология и биохимия растений.

2. Генетика и селекция растений и микроорганизмов.

3. Биотехнология и микробиология.

4. Современные проблемы биологического образования.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ДОКЛАДОВ

Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2019 прислать регистрационную форму и до 17 сентября 2019 года тезисы доклада на электронный адрес оргкомитета ifrg_conf_2019@ukr.net

Сроки приёма материалов продлены до 17 сентября 2019 р.

Материалы конференции, присланные после 17 сентября, рассматриваться не будут.

Искренне надеемся на Ваше участие в конференции и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Будем благодарны Вам, если Вы проинформируете об этом письме Ваших коллег и потенциальных авторов, которые могли бы быть заинтересованы в участии в этой конференции.

Подробную информацию о конференции см. в прикрепленных файлах.

С наилучшими пожеланиями,

Оргкомитет