V з’їзд Українського товариства фізіологів рослин

Дата публікації допису: Jun 29, 2017 2:36:38 PM

Матеріали членів УТФР викладено у збірнику наукових праць «Фізіологія рослин: Досягнення та нові напрямки розвитку» (К.: Логос, 2017), який вміщує 62 статті загальним обсягом 672 с. (60,0 обл.-вид. арк.).

Вельмишановні колеги!

15-16 червня 2017 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України працював  V з’їзд Українського товариства фізіологів рослин.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З’ЇЗДУ:

В.В. Моргун — академік НАН України (голова)

С.Я. Коць — член-кореспондент НАН України

В.В. Швартау — член-кореспондент НАН України

В.І. Ніколайчук — д.б.н., професор

В.П. Патика — академік НААН України

Н.В. Заіменко — член-кореспондент НАН України

І.В. Косаківська — д.б.н., професор

Н.Ю. Таран — д.б.н., професор

О.О. Стасик — д.б.н.

Г.О. Прядкіна — д.б.н.

О.М. Тищенко — д.б.н.

О.В. Дубровна — д.б.н.

Д.А. Кірізій — д.б.н.

Є.Ю. Мордерер — д.б.н.

П.С. Майор — к.б.н.

Л.І. Рибаченко — к.б.н. (секретар)

Програма з'їзду