XV конференція молодих вчених

Дата публікації допису: Feb 29, 2016 2:48:0 PM

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХV конференції молодих дослідників, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології  рослин і мікроорганізмів», яка відбудеться в травні 2021 року у місті Києві на базі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМАМИ:

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції просимо до 1 квітня 2021 року надіслати електронною поштою заявку  на адресу оргкомітету конференції – ifrg_conf_2021@ukr.net та до 15 квітня 2021 року тези доповіді.

Щиро сподіваємось на Вашу участь у конференції  і подальшу плідну співпрацю. Будемо вдячні Вам, якщо Ви проінформуєте про цей лист Ваших колег і потенційних авторів, які б могли бути зацікавлені в участі у цій конференції.

Детальну інформацію про конференцію див. у прикріплених файлах.

З найкращими побажаннями,

Оргкомітет

DEAR COLLEAGUES!

We invite you to take part in the XV conference of young researchers dedicated to the 75th anniversary of the Institute of Plant Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine «Scientific, applied and educational aspects of physiology, genetics, biotechnology of plants and microorganisms», which will take place in May 2021 in Kyiv on the basis of the Institute of Plant Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine.

THE WORK OF THE CONFERENCE WILL COVER THE FOLLOWING AREAS:

REGISTTRATION AND SUBMISSION OF CONFERENCE MATERIALS

To participate in the conference, please send an application (sample attached) to the address of the conference organizing committee - ifrg_conf_2021@ukr.net by April 1, 2021 and abstracts by April 15, 2021.

Sincerely hope for your participation in the conference and further fruitful cooperation.  We would be grateful if you would inform your colleagues and potential authors who might be interested in participating in this conference.

For detailed information about the conference, see in altached filles

With best regards,

Organizing committee