Внесок науковців Інституту в розвиток біологічної науки та економіку країни

ВНЕСОК НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ В РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

(до 75-річчя від дня заснування Інституту)

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України був заснований у 1946 р. і є провідною науково-дослідною установою, в якій учені виконують широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень з фізіології, генетики і селекції рослин.

Характерною особливістю діяльності науковців Інституту є не лише широке охоплення наукових проблем, а й практична їх спрямованість. Їх наукові роботи органічно поєднують фундаментальні дослідження з вирішенням актуальних прикладних задач державного значення. За роки наполегливої праці створено унікальні форми рослин, що ознаменувало розвиток окремих напрямів генетико-селекційних досліджень, створення ефективних біотехнологій та біологічно активних препаратів.

Науковцями Інституту налагоджено промислове виробництво і масштабне застосування мінеральних добрив із мікроелементами. Вперше в світі у співавторстві з Інститутом цукрових буряків НААН України було відкрито явище однонасінності цукрових буряків, використання якого в селекції започаткувало еру індустріальних технологій вирощування буряків. Із року в рік зростає впровадження нових сортів та гібридів селекції Інституту, мінеральних і бактеріальних добрив, комплексів гербіцидів.

Співробітники Інституту в творчій співдружності з установами НААН України розробили і впровадили у виробництво екологічно чисту технологію отримання рослинного білка на основі використання симбіотичної взаємодії високоефективних мікроорганізмів-азотфіксаторів із сучасними сортами бобових рослин. Економічний ефект від її застосування становить понад 1 млрд грн на рік. 

Основними напрямами наукових досліджень генетичних підрозділів Інституту є генетика і селекція рослин, експериментальний мутагенез, генетична інженерія, біотехнологія, фізіологічна генетика. Головною метою цих досліджень було і залишається генетичне поліпшення найважливіших для України сільськогосподарських культур – пшениці та кукурудзи.

Вперше в Україні було створено напівкарликові сорти пшениці, впровадження яких забезпечило зростання генетичного потенціалу продуктивності цієї культури на 25–30 % і визначило базові основи «зеленої революції» в Україні.

Створені в Інституті короткостеблові сорти Смуглянка, Золотоколоса, Фаворитка та Астарта вперше за всю багатовікову історію України забезпечили отримання рекордних урожаїв зерна – 124,0–140,0 ц/га. Нові сорти селекції Інституту є унікальними й успішно конкурують із зарубіжними аналогами.

У результаті багаторічної і наполегливої наукової діяльності вчені Інституту створили понад 170 зареєстрованих сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, які вже понад 43 роки висівають на полях України та СНД. Площа таких посівів у різні часи становила від 1,0 до 5,5 млн га щорічно.

Наразі сорти озимої пшениці, створені науковцями Інституту за участю та під керівництвом Героя України, видатного генетика та селекціонера В.В. Моргуна, вирощують в Україні на площі близько 2 млн га, що становить 30 % усіх посівів цієї культури, а щорічний валовий збір зерна повністю задовольняє потреби України в продовольчому зерні пшениці, що є вагомим внеском у забезпечення продовольчої безпеки держави. Економічний ефект від їх вирощування становить 6,7 млрд грн щорічно.

У зв’язку з поглибленням світової продовольчої кризи отримання в Україні врожаїв європейського рівня є питанням великої державної ваги. Академік НАН України В.В. Моргун першим очолив рух за отримання в Україні високих урожаїв, заснував «Клуб 100 центнерів», який став своєрідною школою новітніх технологій. Тільки за останні роки майже 400 господарств, які висівають на своїх полях сорти Інституту, збирають урожаї європейського рівня. Це нова для України філософія хліба, що допоможе вивести нашу державу на рівень передових країн.

Наукові здобутки вчених Інституту відзначено Ленінською премією, трьома Державними преміями СРСР, десятьма Державними преміями України, двадцять однією премією НАН України імені видатних вчених, премією президентів академії наук України, Білорусі та Молдови, двома преміями НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці».

За видатні досягнення в галузі генетики та селекції сільськогосподарських культур академіка НАН України В.В. Моргуна відзначено Золотою медаллю імені В.І. Вернадського НАН України, яка є найвищою відзнакою Академії.

Здобутки науковців Інституту відзначені численними державними нагородами та відзнаками. Серед них звання Героя Соціалістичної праці присвоєно академіку С.М. Гершензону та звання Героя України академіку В.В. Моргуну.

Науковці Інституту докладуть максимум зусиль для зростання престижу вітчизняної науки та отримання нових знань з метою примноження хлібного достатку нашої країни.

Директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

академік НАН України

Герой України                                                                                    В. В. Моргун