Матеріально-технічне забезпечення

Директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України академік НАН України В.В. Моргун, учена рада, завідувачі наукових підрозділів приділяють велику увагу укріпленню матеріально-технічної бази установи для проведення досліджень й освітнього процесу. Постійно оновлюється парк приладів, закуповується унікальне обладнання для проведення науково-дослідних робіт на сучасному рівні. В Інституті створено два центри колективного користування приладами/обладнанням НАН України: