Зміст №4

Зміст: | Бібліографія (ДСТУ) | Бібліографія (MLA)

 1. Титул.

 2. Содержание.

 3. Швартау В. В., Рязанова М. Е., Михальская Л. Н., Каменчук О. П. Влияние гидроксида меди и проквиназида на урожайность и накопление микроэлементов в зерне озимой пшеницы. - C. 279-286.

 4. Янчевская Т. Г., Ковалева О. А. Стимулирование морфообразовательных процессов в меристемных растениях картофеля (Solanum tuberosum L.) под действием ультрафиолетового облучения В-диапазона. - C. 287-295.

 5. Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Ліхньовський Р. В., Устінова А. Ю. Вплив температурних стресів на вміст цитокінінів у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60. - C. 296-303.

 6. Кириченко О. В., Антипчук А. Ф. Бінарні композиції для обробки насіння сої сортів вітчизняної селекції. - C. 304-312.

 7. Кур'ята В. Г., Поливаний С. В. Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікуру. - C. 313-320.

 8. Соколовська-Сергієнко О. Г., Прядкіна Г. О., Капітанська О. С. Активність фотосинтетичного апарату та продуктивність озимої пшениці за обробки хелатованим мікродобривом і стимулятором росту. - C. 321-329.

 9. Воронова С. С., Дубровна О. В., Бавол А. В. Цитогенетичні особливості трансгенних рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації. - C. 330-337.

 10. Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е., Обозный А. И., Ястреб Т. О. Влияние антагонистов кальция на генерацию активных форм кислорода и развитие теплоустойчивости колеоптилей пшеницы, индуцируемые донором NO. - C. 338-346.

 11. Заіменко Н. В., Дідик Н. П., Іваницька Б. О., Павлюченко Н. А., Харитонова І. П. Вплив кремнієвмісних сумішей на ріст проростків кукурудзи, алелопатичні та фізико-хімічні властивості субстрату за різного рівня його закислення. - C. 347-353.

 12. Расевич І. В., Косаківська І. В. Особливості продукування етилену проростками Phaseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників. - C. 354-360.

 13. Кондратюк Ю. Ю., Рибаченко О. Р., Маменко П. М., Коць С. Я. Вплив посухи на вміст розчинного білка в коренях сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum з різними симбіотичними властивостями. - C. 361-366.