Зміст №5

Зміст:

  1. Моргун В. В., Стасик О. О., Кірізій Д. А., Прядкіна Г. О. Зв'язок реакції фотосинтетичних показників і зернової продуктивності на ґрунтову посуху в контрастних за стійкістю сортів озимої пшениці. - С. 371-381.

  2. Radenovič Č. N., Grodzinskij D. M., Filipovič M. R., Delič N. S., Srdič J. Z., Pavlov I. M. Quality traits of maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthetic functions. - С. 382-392.

  3. Моргун В. В., Топчій Т. В. Пошук нових джерел стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб. - С. 393-400.

  4. Степанов С. С. Накопичення нейтральних ліпідів у клітинах Chlamydomonas reinhardtii за стресових умов. - С. 401-415.

  5. Ахмеджанов И. Г., Лукьянова С. В., Агишев В. С., Набиев С. М., Хотамов М. М., Тонких А. К., Усманов Р. М. Сравнительное исследование влияния водного дефицита на показатели водного режима и параметры индукции флуоресценции хлорофиллалистьев хлопчатника. - С. 416-423.

  6. Давидова О. Є., Аксиленко М. Д., Котенко С. І., Гаєвський А. П., Каплуненко В. Г. Нові композиційні препарати для поліпшення азотно-фосфорного живлення пшениці. - С. 424-432.

  7. Сандецька Н. В., Топчій Т. В. Стійкість сортів пшениці озимої до летючої сажки та її вплив на урожайність. - С. 433-443.

  8. Сергєєва Л. Є., Курчій В. М., Броннікова Л. І. Сумісні осмоліти пролін і сахароза в експериментальних рослинах тютюну за дії летального водного стресу. - С. 444-449.

  9. Дробот К. О., Остапчук А. М., Дуплій В. П., Матвєєва Н. А. Вплив Agrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації на вміст біологічно активних сполук у трансгенних коренях Artemisia vulgaris L. - С. 450-455.

  10. С. М. Кочубей, Д. А. Кірізій, О. О. Стасик, В. В. Шевченко, Г. О. Прядкіна, Т. М. Шадчина, О. Ю. Бондаренко "Фотосинтез". - С. 456-458.

 1. Содержание. - С. 459-460.