Зміст №1

Зміст:

  1. Гуральчук Ж. З., Мордерер Є. Ю. Резистентність рослин до ауксиноподібних гербіцидів у зв'язку з особливостями механізму їх фітотоксичної дії. - C. 3-14.

  2. Кірізій Д. А., Рижикова П. Л. Сортові особливості реутилізації азоту з вегетативних частин пагона пшениці за різного рівня мінерального живлення. - C. 15-24.

  3. Бабенко Л. М., Косаківська І. В. Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів. - C. 25-35.

  4. Файт В. И., Погребнюк Е. А., Балашова И. А., Стельмах А. Ф. Идентификация и эффекты аллелей гена Ppd-B1 по хозяйственно-ценным признакам рекомбинантно-инбредных линий пшеницы. - C. 36-46.

  5. Маменко Т. П., Ярошенко О. А. Реакція листків озимої пшениці на розвиток ураження борошнистою росою. - C. 47-53.

  6. Омельчук С. В., Жемойда А. В., Павлище А. В. Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим. - C. 54-63.

  7. Сичук А. М., Мордерер Є. Ю. Вплив інгібітора НАДФН-оксидази та антагоністів кальцію на фітотоксичну дію гербіцидів інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази та ацетолактатсинтази. - C. 64-70.

  8. Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Луговая А. А. Активность антиоксидантных ферментов в листьях растений ячменя различных генотипов при действии почвенной засухи и нитропруссида натрия. - C. 71-81.

  9. Правила для авторов. - C. 82-89.