Зміст №2

Зміст:

  1. Radenovic C. N., Grodzinskij D. M., Petrovic R. J., Dinic B. S., Radosavljevic M. M., Terzic D. P., Jankovic M. Z., Rankovic D. M. Characteristics of new maize inbred lines and their hybrids with high nutritional and feed qualities. - C. 95-109.

  2. Дубровна О. В., Горнчарук О. М., Великожон Л. Г. IRAP-аналіз генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vitro. - C. 110-120.

  3. Шиліна Ю. В., Гуща М. І., Моложава О. С., Шевченко Ю. І., Дмитрієв О. П. Iмуномодулювальні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana та їх модифікація. - C. 121-128.

  4. Сергєєва Л. Є. Активність нітратредуктази у біотехнологічних рослин тютюну за дії інгібіторів ферменту. - C. 129-133.

  5. Ожерельева З. Е., Курашев О. В., Прудников П. С., Кривушина Д. А. Устойчивость новых сортов крыжовника к низкой температуре в осенне-зимний период. - C. 134-141.

  6. Чипиляк Т. Ф. Вміст пігментів у листках видів роду Hemerocallis L. за інтродукції у степовій зоні України. - C. 142-151.

  7. Січкар С. М., Лялько І. І., Дубровна О. В. Перебіг мейозу в рослин гібридів F1—F2 T. spelta L. x T. aestivum L.. - C. 152-164.

  8. Маменко Т. П., Шегеда І. М., Починок В. М., Сеніна Л. В. Вплив умов азотного живлення на активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці. - C. 165-173.

  9. Сергеева Л. Е., Бронникова Л. И. Клеточная селекция с использованием катионов Ва2+ для отбора солеустойчивых линий пшеницы. - C. 174-178.

  10. Колупаєв Ю. Є. Мацков Федір Пилипович. - C. 179-181.