Історія створення Інституту

Дата створення: 15 травня 1946 р.

Шлях створення: Інститут фізіології рослин і агрохімії АН УРСР організований на базі відділу фізіології живлення рослин і агрохімії Інституту ботаніки АН УРСР.

Підстава створення: Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і ЦК КП(б)У № 1692 від 20 жовтня 1945 р., протокол Президії Академії наук УРСР № 18 § 2 від 24 серпня 1945 р.

Зміни назви і підпорядкування:

До 1956 р. – Інститут фізіології рослин і агрохімії АН УРСР.

У 1956 – 1962 рр. – Український науково-дослідний інститут фізіології рослин Української академії сільськогосподарських наук.

У 1962 – 1986 рр. – Інститут фізіології рослин АН УРСР.

У 1986 р. після об’єднання з генетичними відділами Інституту молекулярної біології і генетики Інститут фізіології рослин АН УРСР був реорганізований академіком НАН України В.В. Моргуном в Інститут фізіології рослин і генетики (ІФРГ) НАН України.

Детальніше історію Інституту викладено  тут >>>, інформація про директорів Інституту  тут >>>

Про внесок науковців Інституту в розвиток біологічної науки та економіку країни (до 75-річчя від дня заснування Інституту)  тут >>>